Powstaje program rewitalizacji Starówki, weź udział w ankiecie!

W lutym 2022 roku uchwałą Rady Miasta Konina wyznaczony został obszar rewitalizacji. Obszar obejmuje obręb Starówka. Urząd Miejski opracowuje pogłębioną diagnozę tego obszaru. Dla mieszkańców została przygotowana ankieta dotycząca oceny obszaru rewitalizacji. Udział w ankiecie przysłuży się poprawie stanu Starówki, którą zamieszkujecie. Na podstawie wyników tego i innych badań opracowany zostanie przez Urząd Miejski program rewitalizacji, w którym zostaną zaplanowane przedsięwzięcia rewitalizacyjne służące wszystkim mieszkańcom Starówki i osobom tu często przebywającym.
Ankieta jest anonimowa.
Źródło: Urząd Miejski w Koninie
Udostępnij na: