W jedności siła

W poniedziałek 27 września pod przewodnictwem Prezydenta Miasta Konina powstał kolejny ważny projekt dla Konina i powiatu konińskiego.
Mając na uwadze, jakie wyzwania stają przed samorządami w najbliższych latach i jak wielkie możliwości stwarza nowa perspektywa finansowa 2021 -2027, wspólnie ze Starostą Konińskim oraz Burmistrzami i Wójtami powiatu konińskiego podjęto decyzję o powołaniu do życia Stowarzyszenia Aglomeracja Konińska.
Głównym celem Stowarzyszenia jest wspieranie i rozwijanie idei samorządu terytorialnego oraz obrona wspólnych interesów Członków Stowarzyszenia, a w szczególności wzmacnianie rozwoju społeczno-gospodarczego, infrastrukturalno-środowiskowego i kulturowego jednostek samorządu terytorialnego tworzących Aglomerację Konińską oraz współpraca gmin i powiatów w tym zakresie.

Źródło: fanpage Prezydenta Miasta Konina Piotra Korytkowskiego

Udostępnij na: