Poznajmy bliżej nowego prezesa PWiK sp. z o.o.

Konińskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. ma nowego prezesa. Został nim Waldemar Jaskólski – kierownik Wydziału Obsługi Inwestora Urzędu Miejskiego w Koninie. Rekomendował go na to stanowisko prezydent Konina, a Rada Nadzorcza na swoim posiedzeniu, które odbyło się 26 września, tę kandydaturę zaakceptowała.

Waldemar Jaskólski ma doświadczenie w zarządzaniu firmami i przedsiębiorstwami polskimi i zagranicznymi. Przez ponad 30 lat zawodowej pracy pełnił funkcje prokurenta, kierownika, dyrektora, członka zarządu, prowadził też własną działalność gospodarczą. Zarządzał obiektami usług publicznych typu hotele i ośrodki wypoczynkowo-konferencyjne, zakładami produkcyjnymi z dużymi wymaganiami w zakresie ochrony środowiska i wysokimi standardami w gospodarce odpadami. Wiele lat zawodowo zajmował się zagadnieniami technicznymi, między innymi: energooszczędnym oświetleniem, modelowaniem energooszczędnych procesów produkcyjnych, kogeneracji, pomp ciepła, pozyskiwania energii odnawialnej. Jak podkreśla – interesuje się gospodarką obiegu zamkniętego, segregacją i zagospodarowaniem odpadów oraz kwestią utrzymywania porządku w obiektach publicznych.

Z Urzędem Miejskim w Koninie związany jest od czterech lat, z czego większość jako kierownik wydziału odpowiedzialnego za pozyskiwanie inwestorów dla miasta.

Nowy prezes PWiK ukończył studium podyplomowe: Marketingowe zarządzanie przedsiębiorstwem oraz Akademię Rolniczą w Poznaniu. Odbył kilkadziesiąt kursów i szkoleń dla kadry zarządzającej, a także technologicznych. Włada trzema językami obcymi. Działa też społecznie m.in. w Stowarzyszeniu Lokalna Organizacja Turystyczna MARINA w Koninie.

Do konkursu na stanowisko prezesa, ogłoszonego przez prezydenta miasta, przystąpiło sześć osób. Komisja zarekomendowała prezydentowi kandydaturę Waldemara Szygendy, jednak ostatecznie nie zdecydował się objąć tej funkcji. 26 września prezydent zaproponował Radzie Nadzorczej na stanowisko prezesa Waldemara Jaskólskiego, który również uczestniczył we wspomnianym konkursie i był jednym z najlepiej ocenionych kandydatów. Powołany przez Radę Nadzorczą nowy prezes zacznie pełnić obowiązki 1 października br., jego kontrakt potrwa 5 lat.

Źródło: www.konin.pl

Udostępnij na: