Syreny zawyją w Koninie!

Kierownik Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Koninie informuje, iż w ramach wojewódzkiego treningu systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania (SOA), w dniu 22 czerwca 2023 r. o godz. 12:00 nadany zostanie akustyczny sygnał alarmowy (syrena) – dźwięk ciągły trwając jedną minutę.
Włączenie syren będzie jednocześnie testem sprawności urządzeń systemu wykrywania i alarmowania, wykorzystując w tym celu uregulowania zawarte w art. 10 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r., w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 poz. 96).  Sygnały alarmowe przekazywane w tym dniu będą ćwiczebne.

Źródło: MCZK w Koninie

Udostępnij na: