Prezydent Konina zaprasza na spotkania mieszkańców!

Prezydent Miasta Konina zaprasza mieszkańców na spotkania informacyjne dotyczące Projektu pn. „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie miasta Konina” realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 – działanie 10.06 Przybliżenie Wielkopolski Wschodniej do osiągnięcia neutralności klimatycznej.
Dofinasowanie w wysokości ok. 70% obejmuje wykonanie określonego rodzaju Instalacji:
– instalacja fotowoltaiczna,
– instalacja fotowoltaiczna wraz z magazynem energii,
– instalacja pomp ciepła typu powietrze-woda, wytwarzających energię na potrzeby ogrzewania,
– instalacja pomp ciepła typu powietrze-woda, wytwarzających energię na potrzeby ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej,
– instalacja pomp ciepła z wymiennikiem gruntowym, wytwarzających energię na potrzeby ogrzewania,
– instalacja pomp ciepła z wymiennikiem gruntowym, wytwarzających energię na potrzeby ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej.
Spotkania odbędą się:
10 stycznia 2024 r. godz. 16.30 w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w Koninie ul. Dworcowa 13
12 stycznia 2024 r. godz. 16.30 w Ratuszu w Koninie ul. Wiosny Ludów 6

Udostępnij na: