Prezydent Miasta Konina zaprasza! Korzystajcie!

Koncert w majówkę

Koncertem Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej z Nowego Sącza zakończy się majówka w Koninie. Na koncert zaprasza Prezydent Miasta Konina Piotr Korytkowski. Zabrzmią pieśni patriotyczne i rozrywkowe nie zabraknie góralskich nut.

Koncert rozpocznie się 4 maja o godz. 17.00 w Konińskim Domu Kultury. Bezpłatne wejściówki na to wydarzenie można odbierać od 19 kwietnia od godz. 8.00 w KDK.

Organizatorami wydarzenia są: Miasto Konin i Koniński Dom Kultury

Orkiestra Reprezentacyjna Straży Granicznej jest muzycznym ambasadorem Straży Granicznej w kraju i za granicą. Bierze czynny udział w najważniejszych wydarzeniach artystycznych prezentując muzykę operową, operetkową, musicalową oraz rozrywkową. Wielokrotnie uhonorowana nagrodami i wyróżnieniami. Szczególnie atrakcyjny i widowiskowy jest pokaz musztry paradnej w jej wykonaniu.  Orkiestra Reprezentacyjna SG jest jedyną z orkiestr wojskowych używającą podczas musztry paradnej tradycyjnych instrumentów ludowych (trombity beskidzkie, dzwonki pasterskie – „zbyrcoki” , góralska ciupaga w ręku tamburmajora).

Źródło: Urząd Miejski w Koninie

Udostępnij na: