Prezydent wyróżnił pracowników oświaty

W ramach obchodów Dnia Edukacji Narodowej nauczyciele i pracownicy oświaty zostali uchonorowani odznaczeniami „Za zasługi dla Miasta Konina” oraz nagrodami Prezydenta Miasta Konina. Nagrody otrzymało 17 osób, o 8 osobom wręczono honorowe odznaczenia.
Szczególne podziękowania przekazał zastępca prezydenta Witold Nowak odpowiedzialny m.in. za oświatę w naszym mieście.
Nagrodę Prezydenta Miasta Konina z okazji Dnia Edukacji Narodowej w 2021 r. otrzymali:

Przedszkola
– Urszula Ewa Rogalewska – Przedszkole nr 2 „Kraina Wesołej Zabawy”
– Ewa Górska – Przedszkole nr 5 „Plastuś”
– Larysa Lidia Pyzik-Dziubczyńska – Przedszkole nr 8 im. Janka Wędrowniczka
– Sylwia Beata Skowron – Przedszkole nr 11 „Pentliczek”
– Maria Anna Rewers – Przedszkole nr 25 „Bajka”
– Iwona Popławska – Przedszkole nr 25 „Bajka”

Szkoły podstawowe
– Kamila Kupczak – Szkoła Podstawowa nr 4 im. Gustawa Morcinka
– Jolanta Irena Pietrzyk – Szkoła Podstawowa nr 7
– Bogumiła Beata Bartczak – Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 9 im. Bohaterów Westerplatte

Szkoły ponadpodstawowe i placówki oświatowe
– Mirosława Szeląg – I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki
– Aleksandra Justyna Kudła – II Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
– Tomasz Kucharczyk – Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika (nagroda wręczona podczas jubileuszu 100-lecia szkoły)
– Beata Karczewska – Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika (jw.)
– Aldona Bober – Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika (jw.)
– Karol Konrad Leszczyński – Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
– Ewa Małgorzata Świderska – Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
– Agnieszka Świerczyńska – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka

Odznaczenia  „Za Zasługi dla Miasta Konina” przyznane w 2020 r.
– Bartczak Bogumiła Beata – Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 9 im. Bohaterów Westerplatte w Koninie
– Walczak Ewa Justyna – Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 9 im. Bohaterów Westerplatte w Koninie
– Śmiechowska Izabela Olga – Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 9 im. Bohaterów Westerplatte w Koninie
– Wożniak Joanna Alicja – Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 9 im. Bohaterów Westerplatte w Koninie
– Kamila Pacześna – Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie
– Marta Woźniak – Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie

Odznaczenia „Za Zasługi dla Miasta Konina” przyznane w 2021 r. 
– Lila Elżbieta Erenc – Przedszkole nr 25 „Bajka”
– Katarzyna Piniek – Przedszkole nr 15 „Mali Przyrodnicy”

Serdecznie gratuluję wyróżnionym.
Źródo: Konin. Tu płynie energia
Udostępnij na: