PWiK inwestuje w podziemne miasto i w OZE

Na czym polega trudność w dostrzeganiu inwestycji PWiK? Na tym, że są to najczęściej inwestycje w rury zakopane w ziemi i w obiekty na co dzień niedostępne. W ciągu 10 lat PWiK Sp. z o.o. w Koninie zainwestowało w infrastrukturę ponad 185 mln złotych! Celem tych inwestycji jest zabezpieczenie mieszkańców i przedsiębiorców na kolejne 30 lat przed częstymi awariami i przerwami w dostawach wody oraz odbiorze ścieków. Jakość świadczonych usług i dbałość o komfort życia i prowadzenia działalności gospodarczej w Koninie to dla „Pewiku” priorytet. Dlatego konińskie wodociągi mogą pochwalić się jedną z najnowocześniejszych Stacji Uzdatniania Wody w Polsce, która dostarcza czystą i zdrową wodę mieszkańcom Konina.

Teraz mogą Państwo pomyśleć – „…ale przecież w ta woda jest twarda”. Tak, zgadza się. Ogólna twardość wody w Koninie to 250 mg CaCO3/l, przy normie Ministra Zdrowia od 60 do 500 mg CaCO3/l. Kamień wytrącony z wody świadczy o tym, że woda charakteryzuje się wysoką zawartością składników mineralnych, które pozytywnie wpływają na nasze zdrowie. Konińska Pewiczanka zaliczana jest do wód średniozmineralizowanych i zawiera niezbędne dla człowieka pierwiastki takie jak magnez, wapń, sód czy żelazo. Ponadto, dzięki modernizacji stacji wodociągowej, znacznie zmniejszono zawartość chloru w wodzie uzdatnionej stosując do dezynfekcji podchloryn sodowy produkowany na miejscu z soli spożywczej. Zastosowano również lampy UV, które eliminują wszelkie drobnoustroje i stanowią dodatkowe zabezpieczenie. Ciekawym rozwiązaniem jest również zastosowanie monitoringu jakości wody przy pomocy żywych małż, które są bardzo wrażliwe na ewentualne zmiany parametrów wody. System biomonitoringu można obserwować w przekazie „na żywo” na stronie internetowej przedsiębiorstwa.
Oprócz największej w historii „Pewiku” inwestycji jaką była modernizacja Stacji Wodociągowej spółka zmodernizowała dwie oczyszczalnie ścieków, które spełniają wymogi unijnej dyrektywy ściekowej 271/91/EWG i Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych obligujących m.in. do redukcji związków biogennych takich jak azot (poniżej 10 mg/l) i fosfor (poniżej 1 mg/l) w ściekach oczyszczonych. „Pewik” nakładem ponad 74 mln złotych, z czego 33 mln złotych stanowiła bezzwrotna dotacja z funduszy unijnych (POIŚ) w ciągu niespełna 3 lat osiągnęło Europejski Standard Oczyszczania Ścieków. Oczyszczalnia na prawym brzegu oraz na lewym brzegu Warty zabezpieczają potrzeby miasta Konina na odbiór ładunku ścieków z możliwością przyłączenia nowych Klientów. Mają też możliwość przyjęcia ścieków z gmin ościennych stwarzając warunki do rozwoju subregionu.
W tym samym czasie „Pewik” wybudowało sieć kanalizacji sanitarnej dla mieszkańców osiedli Pątnów, Gaj, Osada, Laskówiec – Rudzicka oraz wiele innych krótszych odcinków sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. Przeprowadziło również termomodernizację wszystkich budynków na terenie spółki zmniejszając zapotrzebowanie na energię cieplną i zakupiło m.in. dwa pojazdy specjalistyczne do hydrodynamicznego czyszczenia kanałów. Spółka duże nakłady finansowe kieruje w modernizację, remonty i bieżące naprawy. W ciąg ostatnich 10 lat wybudowano oraz wykonano renowację i odbudowę 42 km sieci kanalizacji sanitarnej i 34 km sieci wodociągowej. Łączna długość obu sieci to prawie 600 km! To „organizm” naczyń połączonych tworzących miasto po miastem wymagające codziennego monitoringu i serwisu. Spółka eksploatuje też 40 przepompowni ścieków, których sprawność jest kluczowa w procesie sprawnego transportu ścieków do oczyszczalni. Dzięki inwestycjom Konin jest dzisiaj w 98% skanalizowany, a dostęp do sieci wodociągowej ma 99% mieszkańców miasta co stawia spółkę w czołówce krajowej.

„Pewik” jako firma przyjazna mieszkańcom i środowisku nie zapomina o inwestycjach w Odnawialne Źródła Energii. To właśnie „Pewik” w Koninie jako jedna z pierwszych, i nadal nielicznych, spółek wodociągowych w Polsce zastosowała do ogrzania wszystkich budynków i do podgrzania bieżącej wody pompy ciepła, których źródłem ciepła są ścieki oczyszczone! Spółka posiada dwie takie instalacje na terenie oczyszczalni ścieków oraz jedną instalację na terenie Stacji Uzdatniania Wody, której źródłem energii jest woda. Dzięki temu spółka jest samowystarczalna na energię cieplną. Idąc dalej w kierunku produkcji czystej energii „Pewik” wybudowało największą farmę fotowoltaiczną w Koninie i największą spośród wszystkich przedsiębiorstw wodociągowych w Polsce. Instalacja o mocy 2,2 MW wyprodukowała już 2,25 GWh czystej energii ze słońca. Budowę sfinansowano m.in. ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wsparcie w formie pożyczki wyniosło 5,61 mln złotych. Łączny koszt budowy instalacji to 6,6 mln zł, a środki na spłatę zaciągniętej pożyczki pochodzą ze sprzedaży części wyprodukowanej energii. Jest to inwestycja w czystą energię, która sama się spłaca i pozytywnie wpływa na środowisko naturalne redukując emisję CO₂ o ponad 1500 ton rocznie.
Spółka realizując zadania podstawowe związane z dostarczaniem czystej wody i oczyszczaniem odebranych ścieków oraz inwestując w odnawialne źródła energii codziennie dba o komfort mieszkańców Konina i przedsiębiorców zapewniając ciągłość świadczonych usług. Zrealizowane inwestycje w infrastrukturę posłużą mieszkańcom przez następne 30 lat, a troskę o środowisko naturalne docenią w szczególności przyszłe pokolenia.

Materiał promocyjny

Udostępnij na: