PWiK Sp. z o. o. posiada największą instalację fotowoltaiczną w Polsce spośród przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, będąc liderem w swojej branży!

25 kwietnia o godzinie 11.00 na terenie Oczyszczalni Ścieków Lewy Brzeg Zbigniew Szymczak – Prezes PWiK Sp. z o. o. dokonał oficjalnego uruchomienia największej w Koninie instalacji fotowoltaicznej o mocy 2,18 MW, wśród zaproszonych gości byli Posłowie na Sejm Tomasz Piotr Nowak i Leszek Galemba, Prezydent Miasta Konina Piotr Korytkowski i jego zastępcy Witold Nowak i Paweł Adamów, Przewodniczący Rady Miasta Konina Tadeusz Wojdyński, radni i wielu znamienitych gości, jak stwierdził Gospodarz na sali byli obecni przyjaciele spółki, wspierający ją w budowie tej instalacji.

Szalejące ceny surowców energetycznych i wojna w Ukrainie dobitnie pokazały, że dążenie do samowystarczalności energetycznej to słuszna droga, a gdy przysłowiowy Kowalski zapyta co będzie z tego miał to otrzyma odpowiedź: czystsze powietrze, zdrowsze płuca i dłuższe życie, a to wartości bezcenne, a w sensie ekonomicznym będzie miał niższe opłaty za wodę i ścieki niż w sytuacji, gdyby PWiK nie miał tańszego wytwarzanego u siebie prądu, będzie mniej awarii i prawie zawsze będzie miał wodę w kranie! Bilans energetyczny z dnia na dzień jest bardziej korzystny i tylko ta inwestycja daje 1.500 ton dwutlenku węgla mniej w powietrzu.

Spółka w latach 2012-2022 zainwestowała w OZE 37 milionów złotych, finansując zadania z NFOŚiGW, WFOŚiGW oraz środków własnych i jest to jeden z trzech fundamentów dochodowych spółki, poza działalnością wodociągową i ściekową, koszty działalności energetycznej nie obciążają działalności wodociągowo-kanalizacyjnej i na odwrót.

PWiK nie zamierza spocząć na laurach i chce kontynuować swoją drogę ku samowystarczalności energetycznej i nadal inwestować w OZE, planowana jest dalsza rozbudowa farmy fotowoltaicznej, budowa biogazowni, spółka złożyła również wniosek do NFOŚiGW o dofinansowanie budowy stacji ładowania pojazdów elektrycznych w związku z odbiorem w październiku dwóch elektrycznych Citroenów Berlingo, dzięki tej inwestycji PWiK spełni wymogi ustawy o elektromobilności.

Przemawiający Tadeusz Rzepecki – Przewodniczący Rady Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”pogratulował Gospodarzowi pozycji lidera w branży i posiadania  największej farmy fotowoltaicznej w Polsce wśród wszystkich przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych.

Prezydent Korytkowski podczas swego wystąpienia przekonywał, że decyzja z 2018 roku o uruchomieniu Klastra Zielona Energia Konin była właściwa i będzie powstawać więcej takich inwestycji dających samowystarczalność energetyczną, energia powinna być wytwarzana i konsumowana na miejscu, Miasto Konin chce by pozostałe spółki poszły drogą PWiK-u i jest już to zaplanowane.

Podczas uroczystości prezydent Korytkowski wręczył pracownikom spółki Odznaki Honorowe „Za zasługi dla Miasta Konina”, a osoby i instytucje wspierające spółkę otrzymały pamiątkowe statuetki i podziękowania.

Dzięki zdjęciom z zasobów PWiK Sp. z o. o. możemy zobaczyć jak instalacja fotowoltaiczna wygląda z lotu ptaka:

Materiał promocyjny PWiK Sp. z o. o.

Udostępnij na: