RADA IZBY GOSPODARCZEJ WIELKOPOLSKI WSCHODNIEJ Z ABSOLUTORIUM!

13 czerwca 2023 roku odbyło się Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków IGWW.
Obecni na spotkaniu w głosowaniu tajnym udzielili absolutorium wszystkim Członkom Rady IGWW. Podczas zebrania Prezes Mateusz Kowalewski podsumował miniony 2022 rok, przedstawił również wydarzenia izby z bieżącego półrocza i koncepcję działań i usług IGWW na kolejne miesiące.

Źródło: fanpage IGWW

Udostępnij na: