Rośnie cena ciepła w Koninie. Od kiedy i o ile?

W dniu 1 sierpnia 2022 r. w siedzibie MPEC-Konin odbyło się spotkanie z dziennikarzami, dotyczące aktualnej sytuacji w sektorze ciepłownictwa.

W konferencji uczestniczyli: Sławomir Lorek – Prezes Zarządu MPEC-Konin Sp. z o.o. oraz Maciej Nietopiel – Członek Zarządu PAK-PCE Biopaliwa i Wodór Sp. z o.o. Prezes Lorek poinformował o nowych cenach ciepła dla odbiorców sieci nr 1, obowiązujących od 11.08.2022 r.

Wzrost cen ciepła PAK-PCE BiW wynosi około 120%, co przy uwzględnieniu ciepła wytwarzanego w MZGOK sp. z o.o. w Koninie skutkować będzie średnioroczną podwyżką kosztów dostawy ciepła o 66,72%. Prezes Nietopiel skupił się na przyczynach wzrostu cen ciepła, wynikających bezpośrednio ze wzrostu cen paliwa, tj. biomasy. Z uwagi na konflikt w Ukrainie oraz embargo na paliwa z Rosji i Białorusi nastąpił gwałtowny wzrost cen biomasy, co bezpośrednio przełożyło się na wzrost ceny ciepła wytwarzanego w Elektrowni Konin. Prezes Lorek omówił także schemat sieci ciepłowniczej miasta Konina z uwzględnieniem jej charakterystyki. Następnie odniósł się do wzrostu cen ciepła obowiązujących od 1.08.2022r.  dla odbiorców sieci nr 2 – osiedle Cukrownia Gosławice, gdzie funkcjonuje kotłownia węglowa. Średni wzrost cen ciepła dla tych odbiorców wynosi 63,82%, co przełoży się na średnioroczny wzrost opłat za dostawę ciepła o 54%.

W południe doszło natomiast do spotkania Prezesa Lorka i pracowników MPEC-Konin z zarządcami budynków, które korzystają z ciepła systemowego. Tematem spotkania była także kwestia wzrostu cen ciepła dla odbiorców. Omówiono również przygotowania do nowego sezonu grzewczego oraz inwestycje realizowane obecnie przez MPEC-Konin.

 

 

 

źródło: MPEC-Konin

Udostępnij na: