Rozliczenie opłat za ciepło w Koninie

29 września 2023 roku o godzinie 11.00 w Urzędzie Miejskim w Koninie odbyła się konferencja prasowa, dotycząca ostatecznego zakończenia okresu zaliczkowego rozliczania opłat za ciepło związane z zatwierdzeniem pierwszej taryfy ciepła dla spółki PAK-PCE Biopaliwa i Wodór. W konferencji udział wzięli: Prezydent Miasta Konina Piotr Korytkowski, Prezes Zarządu ZE PAK S.A. Piotr Woźny, Członek Zarządu PAK-PCE Biopaliwa i Wodór Sp. z o.o. Maciej Nietopiel oraz Prezes Zarządu MPEC-Konin Sp. z o.o. Sławomir Lorek.

Od 1 października 2023 r. PAK-PCE Biopaliwa i Wodór Sp. z o.o., będący głównym dostawcą ciepła do miejskiej sieci ciepłowniczej nr 1 w Koninie, wprowadza do stosowania nowe ceny ciepła.
Taryfa PAK-PCE BiW Sp. z o.o. została zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, co kończy ostatecznie proces rozliczeń oparty na systemie zaliczkowym.

W trakcie konferencji podpisane zostało Porozumienie w sprawie rozliczenia zaliczek pomiędzy PAK-PCE Biopaliwa i Wodór Sp. z o.o. a MPEC-Konin Sp. z o.o., zgodnie z którym rozliczenie odbywać się będzie w październiku 2023 roku (za okres od lipca do grudnia 2022 r.) oraz w listopadzie 2023 roku (za okres od stycznia do września 2023 r.).
Podczas konferencji prezes zarządu MPEC-Konin Sp. z o.o. przedstawił w formie prezentacji zasady rozliczenia zaliczek za ciepło oraz symulację rozliczenia dla przykładowych odbiorców.

Udostępnij na: