Rusza badanie ankietowe poczucia bezpieczeństwa i samotności w konińskich szkołach

W Koninie rusza badanie relacji w szkołach realizowane w ramach pilotażowego projektu „Szkoła Naszych Marzeń – Jak nie być samotnym w szkole?” finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Edukacja.
Celem projektu jest wypracowanie metod i form współpracy, programów pracy lub projektów, które pozwolą wdrożyć edukację opartą na relacjach i empatii, w jednej z konińskich szkół – II Liceum Ogólnokształcące im. Kamila Baczyńskiego.
Wypracowane rozwiązania:
– ułatwią poznawanie wzajemnych potrzeb, budowanie relacji
– poprawią relacje
– zmniejszą poczucie osamotnienia i braku poczucia bezpieczeństwa i stresu odczuwanego w procesie nauczania

– Projekt dotyczy relacji członków całej społeczności szkolnej – nauczycieli, rodziców i uczniów, dlatego do wypełniania ankiety zapraszamy nauczycieli, rodziców oraz uczniów z konińskich szkół od klasy 6 szkoły podstawowej do ostatniej klasy szkoły ponadpodstawowej – mówi Agnieszka Gołębiowska, koordynatorka ds. młodzieży i projektów kreatywnych w Koninie, koordynatorka projektu Szkoła Naszych Marzeń.
Na początku chcemy zbadać m.in.:
Czy w szkołach wszyscy członkowie społeczności czują się bezpiecznie, a jeśli nie to z czego to wynika?
Czy czują się wspierani, słuchani, włączani czy samotni?
Jaki wpływ miała edukacja zdalna na relacje w szkole, na zaangażowanie, zdrowie, stan wiedzy?
Linki do ankiet:
– ankieta dla uczniów https://forms.office.com/r/7q1b9bSzX9
– ankieta dla nauczycieli https://forms.office.com/r/BBNvXqUFWG
– ankieta dla rodziców https://forms.office.com/r/gpas58xcDX
Badanie potrwa do końca września 2022 r.
Celem ankiety jest zebranie informacji zwrotnej na temat czynników, które pozytywnie i negatywnie wpływają na sytuację w szkołach, określenie największych problemów i potencjałów z nią związanych. Chcemy wyciągnąć wnioski na przyszłość i zebrać materiał do wypracowania metod i form współpracy, programów pracy lub projektów, które pozwolą wdrożyć edukację opartą na relacjach i empatii ogólnie w konińskich placówkach. Na podstawie wyników dokonamy analizy sytuacji wyjściowej w pilotażowej placówce na tle innych konińskich szkół.
Projekt realizowany jest przez Miasto Konin, Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, Konińskie Stowarzyszenie Spółdzielni Socjalnych SPEKTRUM oraz Newschool AS w Oslo – agencja edukacyjna, specjalizująca się˛ w projektowaniu procesów edukacyjnych. Termin realizacji 04.2022-12.2023.
Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.

Udostępnij na: