Rusza kwalifikacja wojskowa w Koninie!

Mieszkańcy Konina niedługo otrzymają wezwania do stawienia się przez Powiatową Komisją Lekarską nr 2 w Koninie w celu określenia ich zdolności do służby wojskowej.

Obowiązek stawienia się przez ww. komisją dotyczyć będzie mężczyzn, którzy ukończyli 18. rok życia, a nie dopełnili tego obowiązku wcześniej, oraz kobiet – absolwentek kierunków studiów szczególnie przydatnych w wojsku.

Każda osoba, która otrzyma takie wezwanie ma prawny obowiązek zgłosić się pod wskazany w wezwaniu adres wraz z dowodem osobistym oraz  – w przypadku osób chorych i leczących się – całą dokumentacją wskazującą na rozpoznanie choroby. Osoby noszące okulary tego dnia bezwzględnie zabierają je ze sobą.

Powiatowa Komisja Lekarska nr 2 w Koninie przyjmuje osoby zgłaszające się do kwalifikacji wojskowej w okresie od 13 marca do 4 kwietnia w godz. 8.00-16.30,
w Wielkopolskim Samorządowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Koninie, Przemysłowa 4 , 62-510 Konin (dawny Medyk).

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z 10 Listopada 2023 r.
w sprawie przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2024 roku (Dz. U. z 2023 r. poz. 2473) do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się przede wszystkim:

  1. Mężczyzn urodzonych w 2005 r.:
  2. Mężczyzn urodzonych w latach 2000-2004, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
  3. Kobiety urodzone w latach 1997-2005, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej lub pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji.
  4. osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

UWAGA!!!

Przypominamy, że niestawienie się do kwalifikacji wojskowej w określonym terminie
i miejscu lub niepoddanie się badaniom lekarskim albo nieprzedstawienie dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności (art. 681 pkt 1 i 3 ustawy o z dnia 11 marca 2022r. o obronie Ojczyzny). Dotyczy to przede wszystkim mężczyzn, którzy urodzili się w 2005 roku i do tej pory nie otrzymali wezwania do kwalifikacji wojskowej.

W razie jakichkolwiek wątpliwości i pytań prosimy o kontakt z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Koninie (ul. 3 Maja 21) tel.  63 240 12 16.

 

Udostępnij na: