Ruszył Tydzień Praw Dziecka w Koninie

Dzisiaj rozpoczął się Tydzień Praw Dziecka w Koninie. Z tej okazji reprezentanci samorządów uczniowskich, młodzież ze Stowarzyszenia M-LAB oraz Młodzieżowa Rada Miasta postanowiła spotkać się i zaplanować serię wydarzeń, które mają zostać przez nich przeprowadzone na terenie konińskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Na spotkaniu został im również przedstawiony społeczny rzecznik praw dziecka i jego zadania, w których zakresie mieści się m.in. udzielanie informacji i porad oraz edukowanie młodzieży, rodziców i nauczycieli. Jego siedziba w Koninie mieści się na ul. Noskowskiego 1, w siedzibie Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, a przyjść może każde dziecko które potrzebuje pomocy.
Do akcji zgłosiła się młodzież 21 szkół. Każdą ze szkół wyróżniać będzie inny sposób świętowania Tygodnia. W zaplanowanych przez młodzież działaniach przewidziane są koncerty organizowane przez uczniów, konkursy, spotkania młodzieży czy debaty. W jednej ze szkół podczas jednej z lekcji nastąpi zamiana ról nauczyciel uczeń oraz przejęcie władzy – uczniowie poprowadzą zajęcia lekcyjne, nauczyciele zasiądą w ławach szkolnych, wylosowani uczniowie będą w szkole pełnić funkcje pracowników szkoły, od dyrekcji do pracowników administracyjnych i obsługi. W innej szkole nagrany zostanie film inspirowany „Listem dziecka do rodziców” Janusza Korczaka.
Każdy z pomysłów skupia się na rozpowszechnianiu wiedzy na temat praw dziecka oraz uświadamiania wszystkich, jakie są prawa dzieci i młodzieży.
„Uważam, że jest to niezwykle potrzebna inicjatywa, zwłaszcza dla dzieci, które mogą nie zdawać sobie sprawy, że ich prawa nie są respektowane. Myślę, że zwiększanie świadomości społecznej na temat różnych problemów, w tym również tych dotyczących młodzieży, zawsze było i będzie potrzebne, a obchody takie jak organizowany przez nas Tydzień Praw Dziecka świetnie się w takiej roli sprawdzają.” – podkreśla Blanka Hardek, radna Młodzieżowej Rady Miasta i jedna z osób zaangażowanych w projekt.
Działania młodzieży zbiegają się w czasie z jeszcze jednym ważnym działaniem w ramach projektu realizowanego na terenie naszego miasta Konin. Miasto przyjazne dzieciom – badania opinii dzieci i młodzieży na temat znajomości i realizowania ich praw oraz oceny jakości ich życia w mieście. Link do ankiety znajdziecie tutaj: https://forms.gle/Dz1ry7ihvfJMr37T7
Po zakończeniu Tygodnia Praw Dziecka, młodzież planuje również przedstawić swoje działania prezydentowi naszego miasta za pomocą prezentacji podsumowującej całą inicjatywę. Będzie miało to miejsce 19 listopada, zaraz przed rocznicą podpisania Konwencji o Prawach Dziecka, który każdego roku ma miejsce 20 listopada.

Źródło: Urząd Miejski w Koninie

Udostępnij na: