Ruszyła rozbudowa systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w Koninie!

Trwa jedna z najważniejszych ekologicznych inwestycji w Koninie. Chodzi o projekt „Rozbudowa systemu wodociągowo-kanalizacyjnego miasta Konina – etap IV”.  Niedawno rozpoczęły się prace przy ul. Orląt Lwowskich, ale całe zadanie, na które Miasto zdobyło 95-procentowe dofinansowanie z Polskiego Ładu, obejmuje aż sześć lokalizacji.

Przy ul. Orląt Lwowskich wybudowana zostanie sieć wodociągowa o długości 346 m i 671 m kanalizacji sanitarnej. W tym przypadku zakończenie prac przewidziano na II kwartał bieżącego roku, natomiast cały projekt – obejmujący sześć zadań – ma zostać sfinalizowany w 2026 roku. Po jego zakończeniu w każdym rejonie realizowane będą prace odtworzeniowe, dotyczy to np. dróg, które będą przywrócone do stanu pierwotnego.

Rozbudowujemy sieć wodociągową i kanalizację sanitarnej dla terenów budownictwa mieszkaniowego oraz zabudowy  produkcyjno-usługowej. Wodociąg i kanał sanitarny stanowić będą elementy docelowego systemu zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków dla miasta Konina – informuje Roman Jankowski, kierownik Wydziału Rozwoju i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Koninie, który jest zaangażowany w projekt.

Jak dodaje – w wyniku prac jak największa liczba mieszkańców będzie mogła włączyć się do wybudowanego wodociągu i zrezygnować ze zbiorników bezodpływowych. Pozwoli to ograniczyć m.in. niekontrolowane zrzuty nieczystości ciekłych oraz ich przenikanie do gleby, wód gruntowych i podziemnych, stworzyć warunki do budowy, rozbudowy budownictwa jednorodzinnego, wielorodzinnego oraz usługowego. Cały projekt kosztował będzie niespełna 25 milionów, z czego 95% to dofinansowanie z Polskiego Ładu – Program Inwestycji Strategicznych. Jest realizowany w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

W sumie inwestycja będzie realizowana w następujących rejonach:
1)       Rejon I  – Opracowanie dokumentacji oraz budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kanałowej i  ul.  Rybackiej obręb Gosławice w Koninie (trwa uzgadnianie dokumentacji)

2)       Rejon II – Opracowanie dokumentacji oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Sulańskiej w  Koninie (trwa uzgadnianie dokumentacji)

3)       Rejon III – Opracowanie dokumentacji oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla osiedla Łężyn w Koninie – (trwa uzgadnianie dokumentacji)

4)       Rejon IV – Opracowanie dokumentacji oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla osiedla Międzylesie Zachód w Koninie (trwa uzgadnianie dokumentacji)

5)       Rejon V – Opracowanie dokumentacji oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w  ul. Grójeckiej i  ul. Strażackiej w Koninie (przekazano plac budowy)

6)       Rejon VI – Opracowanie dokumentacji oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w  ul. Józefa Piłsudskiego i ul. Armii Krajowej w Koninie (wykonawca w styczniu rozpoczął roboty budowlane)

Prace wykonuje wyłoniona w przetargu firma Kanwod.

Źródło: Urząd Miejski w Koninie

Udostępnij na: