Spotkanie informacyjne dotyczące Programu „Czyste Powietrze”

Zapraszam w imieniu Organizatorów mieszkańców na spotkanieinformacyjne dotyczące Programu „Czyste Powietrze”, które odbędzie się 21 grudnia 2021 roku o godzinie 16.00 w Ratuszu Miejskim ul. Wiosny Ludów 6

Podczas spotkania przedstawione będą zagadnienia:
– cel i korzyści z udziału w Programie,
– warunki dofinansowania,
– pomoc w wypełnianiu wniosków,
– pomoc w rozliczeniu przyznanej dotacji

Źródło: Konin. Tu płynie energia

Udostępnij na: