Stacje uzdatniania powietrza w zajezdni autobusowej!

Na terenie zajezdni MZK w Koninie stanęły dwa nowe ekologiczne urządzenia – zewnętrzne stacje uzdatniania powietrza ATANOX 8000 SUP. Jest to efekt najnowszego ekologicznego przedsięwzięcia Miejskiego Zakładu Komunikacji w Koninie Sp. z o.o., realizowanego pod nazwą „ Innowacyjne stacje uzdatniania powietrza dla zajezdni MZK w Koninie – Zielonym Mieście Energii”, dzięki dofinansowaniu pozyskanemu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w ramach programu „Innowacyjna zielona infrastruktura i ochrona bioróżnorodności”. Urządzenia dostarczyła nam Agencja Wspierania Ochrony Środowiska Sp. z o.o. w Poznaniu.

Stacja Uzdatniania Powietrza to urządzenie przeznaczone do pracy w środowisku naturalnym, na wolnym powietrzu oraz w przestrzeni miejskiej. Jego głównym zadaniem jest redukcja zanieczyszczeń stałych wchodzących w skład tzw. smogu. Urządzenie na zasadzie filtracji wgłębnej, usuwa ze strumienia zasysanego powietrza, zawieszone cząstki stałe z przedziału wielkości od PM0,3, PM1 poprzez PM2,5 i aż do PM10. Urządzenie zostało zoptymalizowane do usuwania szczególnie niebezpiecznych cząstek DEP, emitowanych z samochodów napędzanych silnikami diesla o rozmiarach submikronowych (poniżej < 1MM) uznawanych za najbardziej szkodliwe dla życia, zdrowia ludzi oraz zwierząt.

Filtry zawierające włókninowy wkład filtracyjny, charakteryzują się trzema podstawowymi parametrami: skutecznością frakcyjną filtracji (skuteczność filtracji dla cząstek z różnych frakcji średnic), oporami przepływu przez filtr (spadek ciśnienia na filtrze) oraz pyłochłonnością, która określa czas użytkowania filtra. Dodatkową ich zaletą jest fakt, że filtry są w pełni biodegradowalne i podlegają recyklingowi.

Z każdego uzdatnionego 1 m3 powietrza urządzenia redukują 90% zanieczyszczeń stałych. Jedno urządzenie zbiera zanieczyszczone powietrze w promieniu 15-30 m i po oczyszczeniu, dostarcza 8 tys. m3 oczyszczonego powietrza na godzinę. W efekcie powstaje strefa oczyszczonego powietrza, nie tylko dla pracowników zajezdni, ale też okolicznych mieszkańców, bo ograniczamy emisję zanieczyszczonego powietrza z silników spalinowych autobusów w kierunku sąsiednich zabudowań mieszkalnych oraz terenów zielonych.

Wartość projektu, czyli koszt urządzeń wraz z dostawą i montażem to kwota 39 800 zł netto, ale wydatek po stronie MZK zatrzymał się na poziomie 9 200 zł. Stało się tak dzięki otrzymanemu dofinansowaniu z WFOŚiGW w Poznaniu w wysokości 30 600 zł, który pozytywnie ocenił napisany przez pracowników MZK wniosek o dofinansowanie.

Stacje uzdatniania powietrza świetnie wpisują się w szerokie działania proekologiczne prowadzone przez Miejski Zakład Komunikacji w Koninie Sp. z o.o. Po konsekwentnych zakupach autobusów nisko- i zeroemisyjnych, ekologicznej myjni autobusowej, termomodernizacji budynków, to kolejny element odpowiedzialnego działania na rzecz środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu.

W ramach działań edukacyjnych pracownicy MZK nie tylko pokazują odwiedzającym, jak działa komunikacja miejska, zachęcając do korzystania z publicznego transportu zbiorowego jako najlepszego, najbardziej ekologicznego sposobu podróżowania, ale też prezentują ekologiczne inwestycje, by podnosić świadomość ekologiczną mieszkańców Konina. Nowe stacje uzdatniania powietrza, staną się ważnym elementem tej edukacji dla środowiska. Konstrukcja uzdatniaczy ATANOX 8000 SUP daje możliwość obejrzenia z bliska, jak przebiega proces filtracji powietrza. Dodatkowo na obudowie urządzeń znajdują się informacje o smogu i jego wpływie na nasze zdrowie.

Wykorzystując nowoczesne technologie można zredukować zanieczyszczone powietrze, dając mieszkańcom miasta szansę na lepsze i zdrowsze życie, wydłużając je przynajmniej o kilka lat.

Źródło: MZK Konin

Udostępnij na: