Stypendia Starosty Konińskiego

Stanisław Bielik wręczy Stypendia Starosty Konińskiego 8 i 9 lutego. W tym celu spotka się z wyróżnionymi uczniami w ich szkołach.

Stypendia przyznawane są przez  Zarząd Powiatu Konińskiego od 21 lat. Od początku służą wspieraniu rozwoju indywidualnych zdolności oraz zainteresowań młodych ludzi, a także są formą nagrody za trud i pracę włożone we własną edukację.

Samorząd przeznaczył na tegoroczne stypendia aż 320 800,00 zł, dzięki czemu gratyfikację finansową za osiągnięcia w nauce otrzyma rekordowa liczba uczących się w szkołach prowadzonych przez powiat koniński.

Pomocą stypendialną objęci zostaną uczniowie, którzy w poprzednim roku nauki osiągnęli średnią ocen na poziomie co najmniej 4,75. Kryterium to spełniło aż 188 osób. Ze wsparcia powiatu dla uzdolnionej młodzieży skorzysta w 2022 roku: 48 uczniów z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kleczewie, 58 uczniów z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Sompolnie, 77 – z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie oraz 5 podopiecznych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Piotra Janaszka w Rychwale. Stypendium, w wysokości 200 zł miesięcznie, wypłacane będzie przez 10 miesięcy,a w przypadku uczniów klas maturalnych przez pół roku.

 

Z powodu sytuacji epidemicznej zrezygnowano z organizacji uroczystego spotkania ze stypendystami w urzędzie. Starosta Stanisław Bielik wręczy akty stypendialne wyróżnionym uczniom w ich szkołach. W tym celu 8 lutego, o godz. 10.00 odwiedzi Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kleczewie, a o 12.30 – Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Sompolnie. Następnego dnia ( 9 lutego) spotka się o godzinie 11.00 z uczniami Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie, a o godzinie 12.30 z podopiecznymi Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Piotra Janaszka w Rychwale.

Źródło: Marta J. Bagrowska Powiatowy rzecznik prasowy

Udostępnij na: