Stypendia starosty wręczone

Starosta Koniński wręczył stypendia za wyniki w nauce oraz szczególne osiągnięcia w roku szkolnym 2021/2022. Ze wsparcia powiatu dla uzdolnionej młodzieży skorzysta 103 uczniów.

Za nami uroczystość wręczenia Stypendiów Starosty Konińskiego. Przekazanie listów gratulacyjnych potwierdzających decyzję o ich przyznaniu odbyło się 16 lutego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kleczewie. Wyróżnieni uczniowi odebrali dyplomy z rąk starosty Stanisława Bielika, wicestarosty Władysława Kocaja oraz naczelnika wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Krzysztofa Czajkowskiego.

Przedstawiciele samorządu powiatowego nie szczędzili pochwał i gratulacji laureatom tegorocznych stypendiów. Podziękowali też nauczycielom i rodzicom za stworzenie młodzieży warunków do osiągania dobrych wyników w nauce.

Starosta Stanisław Bielik życzył stypendystom zadowolenia i satysfakcji z dalszej edukacji oraz powodzenia w realizacji planów pozaszkolnych. Zapewnił również, że stypendia Starosty Konińskiego będą kontynuowane w kolejnych latach.

Wicestarosta Władysław Kocaj podziękował za pomoc uczniów w prowadzeniu zbiórek charytatywnych dla Ukrainy oraz dobre przyjęcie w naszych szkołach ukraińskiej młodzieży.

W imieniu nauczycieli głos zabrała dyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych Anna Matczak-Gaj, która podkreśliła, że Powiat Koniński jest jedynym powiatem w regionie oraz jednym z niewielu w całej Polsce, który w taki sposób wyróżnia pracę uczniów. Złożyła podziękowania dla przedstawicieli organu prowadzącego za zapewnienie uzdolnionej młodzieży znaczącego wsparcia finansowego.

Uroczystość uświetnił występ chóru szkolnego Amore pod przewodnictwem Wioletty Adamczyk, wicedyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kleczewie.

Stypendia Starosty Konińskiego przyznane zostały 103 uczniom według kryteriów „Powiatowego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół powiatu konińskiego”. Warunkiem koniecznym uzyskania gratyfikacji finansowej były wyróżniające się wyniki w nauce, czyli osiągnięcie w poprzednim roku szkolnym średniej ocen na poziomie co najmniej 4,75.

Na tegoroczną pomoc stypendialną przeznaczone zostało ponad 177 tysięcy złotych. Środki w wysokości 200 zł miesięcznie wypłacane będą stypendystom przez cały rok z wyłączeniem okresu wakacyjnego, a w przypadku uczniów klas programowo najwyższych – przez sześć miesięcy.

Źródło: Marta J. Bagrowska, Powiatowy rzecznik prasowy

Udostępnij na: