Wiemy gdzie w Koninie będzie nowa Łąka kwietna. To realizacja projektu KBO.

W Koninie na działce nr 457/72 obręb Czarków powstaje łąka kwietna.
A tak „po ludzku” mówiąc, na pasach zieleni obok chodnika prowadzącego przy wschodniej części ogrodzenia boiska III Liceum Ogólnokształcacego w Koninie.

Jest to realizacja zwycięskiego zadania pn. „Łąki kwietne w całym mieście” finansowana z Budżetu Miasta Konina w ramach Konińskiego Budżetu Obywatelskiego, którego to zadania pomysłodawcą jest Pani Magdalena Kosko-Nowak. Ustalony, w ogłoszonym przez miasto konkursie ofert, koszt realizacji zadania to 91.800 zł.

Zadanie przewiduje na wspomnianym wyżej terenie m.in. nasadzenia drzew, krzewów i bylin (zobacz załączony projekt graficzny zagospodarowania terenu) oraz ściółkowanie nasadzeń przekompostowaną i odgrzybioną korą.

Na ten moment przygotowany został teren, tj. wykonano zdjęcie warstwy ziemi i wywóz jej nadmiaru oraz rozścielono grubą warstwę urodzajnej ziemi. Teraz czekamy na nasadzenia.

Pierwszy kwitnący efekt wykonanych nasadzeń zobaczymy późną wiosną przyszłego roku, sukcesywnie przez lato do jesieni.

 

źródło: BIP Urzędu Miejskiego w Koninie

Udostępnij na: