Uczcili 82. rocznicę powstania Armii Krajowej

14 lutego 2024 roku, w 82. rocznicę przekształcenia Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową Senator R.P. Leszek Galemba, samorządowcy, przedstawiciele środowisk prawicowych i mieszkańcy Konina złożyli kwiaty i zapalili znicze przed pomnikiem żołnierzy AK.

AK była największą siłą zbrojną na terenach okupowanej Polski, ale także fenomenem na skalę światową, przemianowanie ZWZ na AK w lutym 1942 r. znacząco podniosło rangę sił zbrojnych w naszym kraju. W czasie II wojny światowej Armia Krajowa była największym w Europie podziemnym wojskiem zorganizowanym do walki z okupantem niemieckim, w 1944 r. jej liczebność sięgała ponad 350 tys. zaprzysiężonych żołnierzy.

Armię Krajową wyróżniała ogromna różnorodność działań: wywiad, kontrwywiad, dywersja, niepodległościowa propaganda, łączność kurierska i radiowa, szkolenie kadr, legalizacja, pozyskiwanie broni, produkcja środków walki, a także obecność konspiracyjna w obozach jenieckich i obozach zagłady.  Rozmach i walka prowadzona przez AK były rozwinięte na niespotykaną skalę w żadnym innym kraju okupowanej Europy.

Udostępnij na: