Uczestnicy wykazali się wysokim poziomem wiedzy!

W Urzędzie Miejskim odbył się 22 marca finał miejski XVIII Wielkopolskiej Olimpiady Wiedzy Konsumenckiej im. Elżbiety Połczyńskiej zorganizowany przez Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Koninie.

Udział w Olimpiadzie zadeklarowało 6 szkół ponadpodstawowych z terenu Konina, zgłaszając do eliminacji miejskich 30 uczestników. Do konkursu przystąpiło ostatecznie 25 osób, które musiały zmierzyć się z 40 pytaniami z zakresu prawa konsumenckiego. Uczestnicy wykazali się wysokim poziomem wiedzy z  zakresu  znajomości przepisów.

Spośród 25 uczestników, którzy wzięli udział w finale miejskim, komisja konkursowa wyłoniła 5 laureatów. Zostali nimi uczniowie, którzy uzyskali największą liczbę punktów :

I miejsce zajęła Dorota Bączkiewicz  z  Zespołu  Szkół  Budownictwa i Kształcenia Zawodowego
II miejsce – Marta Ziółkowska  z  Zespołu Szkół  im. M. Kopernika
III miejsce  –  Klaudia Helińska  z  Zespołu  Szkół  Budownictwa i Kształcenia Zawodowego
IV miejsce – Wanessa Bartczak z  Zespołu Szkół im. M. Kopernika
V miejsce – Justyna Kusiak  z  Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego

Laureaci zostali uhonorowani nagrodami, które wręczył prezydent Konina Piotr Korytkowski. Gratulując zwycięstwa, prezydent podkreślił, jak ważna jest wiedza z zakresu prawa konsumenckiego. Podziękował też uczniom  za  udział  w  tym niełatwym konkursie.

Osoby, które zajęły cztery pierwsze miejsca będą reprezentowały Miasto Konin w finale wojewódzkim Wielkopolskiej Olimpiady Wiedzy Konsumenckiej  w  Poznaniu  w  dniu 17 kwietnia 2024 r.

Źródło: Urząd Miejski w Koninie

Udostępnij na: