Uwaga rodzice! Zapisy do przedszkoli do 27 marca!

Do 27 marca trwają zapisy dzieci do publicznych przedszkoli w Koninie. Chodzi o dzieci, które w tym roku szkolnym rozpoczną swoją przygodę z przedszkolem. W przypadku kontynuowania wychowania przedszkolnego – termin składania wniosków upłynął w lutym.

Samorząd Konina prowadzi 18 placówek. Na nowych przedszkolaków czeka w tym roku około 600 miejsc, natomiast w sumie w przedszkolach uczy się około 2,5 tysiąca dzieci. Podczas rekrutacji publiczne placówki w pierwszej kolejności przyjmują kandydatów zamieszkałych na terenie Konina. Kandydaci z innych gmin mogą być przyjęci, jeżeli po rekrutacji przedszkola dysponują wolnymi miejscami.

– Postępowanie rekrutacyjne wzorem lat poprzednich jest wspomagane przez system elektroniczny administrowany przez Wydział Oświaty. Nad prawidłowym przebiegiem postępowania rekrutacyjnego w poszczególnych placówkach czuwa komisja powołana przez dyrektora przedszkola – informuje Witold Nowak, zastępca prezydenta Konina ds. społecznych.

W celu zapisania dziecka do przedszkola rodzic lub opiekun prawny wypełnia ”Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola w Koninie na rok szkolny 2024/2025”.  Po wypełnieniu i podpisaniu należy go złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru do 27 marca. Dodajmy, że rodzic może wskazać maksymalnie trzy samorządowe przedszkola w preferowanej przez siebie kolejności.  Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów. Wszystkie informacje wraz z potrzebnymi formularzami znajdą Państwo na portalu www.konin.przedszkola.vnabor.pl bądź na stronach placówek.

W procesie rekrutacji biorą udział dzieci, których rodzice wypełnili w formie elektronicznej lub papierowej „Wnioski rekrutacyjne” oraz dostarczyli je w formie papierowej z podpisem rodziców/opiekunów prawnych do „przedszkola pierwszego wyboru”.

Wyniki rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 ogłaszane są w przedszkolach oraz udostępniane w elektronicznym systemie wspomagania rekrutacji nie później niż 18.04.2024 r. do godz. 15:00. Po ogłoszeniu wyników naboru rodzice w terminie od 18.04.2024 r. do 25.04.2024 r. do godz. 15:00 są zobowiązani do potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do przedszkola. Potem samorząd daje dyrektorom przedszkoli możliwość dokonywania dodatkowych zapisów dzieci, jeśli placówki dysponują wolnymi miejscami.

Źródło: Urząd Miejski w Koninie / zdjęcie poglądowe

Udostępnij na: