Uwaga szkoły! Można zakupić miasteczko ruchu drogowego z dofinansowaniem 85%!

Pojawił się ciekawy projekt –  szkoły i inne jednostki samorządowe mogą składać wnioski na dofinansowanie zakupu mobilnych miasteczek, budowę stacjonarnych, oraz inne elementy edukacji bezpieczeństwa ruchu drogowego, do czego gorąco zachęca Państwa Mariusz Seńko zastępca dyrektora WORD w Koninie.

Oto kilka szczegółów:

Oś Priorytetowa III – Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego
Działanie 3.1 – Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T

Przedmiotem dofinansowania mogą być wyłącznie:

  • Miasteczko rowerowe stacjonarne – czyli kompleks obiektów przeznaczonych do nauki przepisów ruchu drogowego i praktycznego szkolenia w zakresie ruchu pieszych oraz przede wszystkim do nauki jazdy na rowerze;
  • Miasteczko rowerowe mobilne – j.w w wersji mobilnej;
  •  Miasteczko ruchu drogowego;
  •  Symulator roweru (z wymiennym modułem: UTO, hulajnoga elektryczna) – urządzenie przeznaczone do użytkowania w placówkach;
  • Trenażer czasu reakcji – urządzenie przeznaczone do sprawdzania i podnoszenia sprawności w zakresie czasu reakcji na bodźce świetlne i obserwację otoczenia;
  •  Symulator zderzenia (zasady działania pasów 3 punktowych i innych urządzeń zabezpieczających dzieci) – symulator pozoruje uderzenie czołowe pojazdu w stałą, nieruchomą przeszkodę z prędkością 6-10 km/h

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów:
Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi: 100 000 000,00 zł. Istnieje możliwość zwiększenia kwoty przeznaczonej na konkurs w trakcie trwania konkursu w drodze zmiany Regulaminu oraz zgodnie z art. 46 ust. 2 ustawy wdrożeniowej po rozstrzygnięciu konkursu.
Maksymalny poziom dofinansowania UE na poziomie projektu wynosi 85% wydatków kwalifikowanych.

Rodzaje podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie:
Konkurs jest organizowany dla gmin, gminnych samorządowych jednostek organizacyjnych oraz gminnych osób prawnych (kod 403, 429, 439).

Termin, miejsce i forma składania wniosków o dofinansowanie:
Wnioski o dofinansowanie należy składać w formie i liczbie określonej w Regulaminie Konkursu w terminie od 31.03.2022 roku 30.04.2022 roku.

Więcej szczegółów znajdą Państwo na stronie: www.cupt.gov.pl

 

 

 

Udostępnij na: