Zakończono tegoroczne prace dotyczące usuwania azbestu na terenie powiatu konińskiego

Dzięki siedemnastej edycji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Konińskiego” usunięto ponad 1100 ton tego niebezpiecznego odpadu z 410 nieruchomości.

Tegoroczna edycja programu skupiała się na transporcie i przekazaniu wcześniej zdemontowanych odpadów azbestowych do miejsc utylizacji. Wykonawcą robót była firma ECO-POL Sp. z o.o., która realizowała prace na terenie 14 gmin powiatu konińskiego.

Całe przedsięwzięcie zostało sfinansowane dzięki środkom pochodzącym zarówno z budżetu powiatu, jak i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz Narodowego Funduszu w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest. Całkowita wartość projektu wyniosła około 500 tysięcy złotych, z czego 185,2 tysięcy to kwota dofinansowania.

            Warto pamiętać, że materiały zawierające azbest uznawane są za odpady niebezpieczne, dlatego powinny być unieszkodliwione poprzez umieszczenie ich na wyznaczonym składowisku, które jest uprawnione do przyjmowania tego rodzaju odpadów.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Koninie

Udostępnij na: