W CKU przysięgali na sztandar

W czwartek (19 października) na placu przed Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego, już po raz dziewiąty w historii szkoły, odbyła się uroczysta przysięga na sztandar uczniów klas mundurowych. Zaś „cywile” pasowani zostali na uczniów placówki. W uroczystości brali udział m.in. obecny poseł, senator-elekt Leszek Galemba, prezydent Konina Piotr Korytkowski, przedstawiciele samorządów, firm i instytucji współpracujących ze szkoła, emerytowani i obecni nauczyciele oraz spora grupa rodziców.

Z niezwykła serdecznością o uczniach i kierowanej przez siebie placówce mówiła dyrektor CKU Ewa Dąbrowska, podkreślając znaczenie uroczystości i symbolikę przysięgi, munduru oraz pasowania na uczniów. Najpierw przysięgę na sztandar złożyli przedstawiciele klas pierwszych mundurowych, a po nich uroczystą rotę wygłosili uczniowie pozostałych klas. Dyrektor Ewa Dąbrowska za pomocą szabli „batorówki” pasowała ich na pełnoprawnych członków szkolnej społeczności.

Gratulacje i życzenia popłynęły od parlamentarzystów, Prezydenta Konina i licznych gości, którzy gromko oklaskiwali pokaz musztry paradnej, a następnie defiladę pododdziałów. Byłą wśród nich specjalny, złożony z uczniów prezentujących mundury wojskowe z całego świata. Jak każe tradycja szkolne uroczystości zakończyła przepyszna wojskowa grochówka dla wszystkich.

Źródło zdjęć i tekstu: www.konin.pl

Udostępnij na: