PGKiM spełniło wymagania o elektromobilności

W 2022 roku PGKiM Sp. z o.o. w Koninie powiększyło swój tabor samochodowy o dwa nowe w pełni elektryczne pojazdy, spełniając tym samym wymagania zawarte w ustawie o elektromobilności (część pojazdów wykorzystywana do odbioru odpadów musi być zasilana paliwami alternatywnymi).

Nowe pojazdy to Ople Vivaro–e z kategorią N1 czyli służące do przewozu ładunków. Wyposażone w akumulatory o pojemności 75 kWh co zgodnie z deklaracją producenta pozwoli na zasięg ok. 300 km na jednym ładowaniu.

Pojazdy będą wykorzystywane głównie do odbioru worków z odpadami segregowanymi oraz przy opróżnianiu koszy ulicznych na przystankach komunikacyjnych.

Udostępnij na: