W mieście powstaje Konińska Rada Kobiet

W Koninie powstaje Konińska Rada Kobiet (KRK). Dzisiaj (5 kwietnia) prezydent Piotr Korytkowski podpisał zarządzenie o naborze kandydatek do rady. Odbyło się to  w obecności inicjatorek jej utworzenia, aktywnie działających w Koninie kobiet: Olgi Żaryn i Agnieszki Niekochańskiej.

Konińska rada wpisuje się w inicjatywę ogólnopolską, ponieważ w kraju działa ponad 30 takich organów społecznych. W Wielkopolsce natomiast, jak do tej pory, dwie, konińska byłaby zatem trzecią.

Rada chce wspierać wszystkie kobiety na różnych płaszczyznach życia, w sferze zawodowej, społecznej, rodzinnej. Chce współpracować z działającymi  w mieście instytucjami, by wzmacniać ich działanie na rzecz kobiet. A pole do działania, jak podkreśliły Olga Żaryn i Agnieszka Niekochańska, jest szerokie – od edukacji czy profilaktyki zdrowotnej, po niesienie pomocy w przypadkach przekraczania granic, czyli: przemocy, dyskryminacji czy mobbingu. – Działania społeczne ukierunkowane na drugiego człowieka są potrzebne. Chcemy wskazywać pozytywne aspekty działań kobiet i całych rodzin, a w trudnych sytuacjach pomagać dotrzeć do odpowiednich instytucji, które udzielą wsparcia – wyjaśniła Agnieszka Niekochańska.

Nabór kandydatek potrwa do 5 maja. – Kobiety, które chcą działać w radzie, mogą zgłaszać się same, mogą je także wskazać organizacje pozarządowe, instytucje publiczne, przedsiębiorcy albo inne osoby. Co ważne, każda z kandydatek musi mieszkać w Koninie i mieć rekomendację jednej z organizacji pozarządowych z terenu miasta – poinformował prezydent Piotr Korytkowski.

Link do formularza – Formularz i zarządzenie

Rada jest apolityczna, jej kadencja potrwa cztery lata. W jej skład wejdzie 11 pań – trzy wskazane przez prezydenta i osiem wybranych przez komisję spośród zgłoszonych kandydatek. Miejscem spotkań rady ma być Centrum Organizacji Pozarządowych.

Źródło tekstu: www.konin.pl /Fot. Tomek Biedziak

Udostępnij na: