Ważne informacje dot. Jodku Potasu!

Urząd Miejski w Koninie przekazuje wykaz miejskich punktów dystrybucji Jodku Potasu:
– Pkt Nr 1 (Starówka, Osada, Wilków, Pawłówek, Przydziałki)
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Koninie, ul. Kolska 2,
– Pkt Nr 2. (Osiedle I, II, III, Zatorze, Międzylesie)
Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie. ul. Aleje 1 Maja 22,
– Pkt Nr 3. (Osiedle V,Osiedle Va, Niesłusz)
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Koninie, ul. Sosnowa 16,
– Pkt Nr 4. (Morzysław, Grójec, Laskówiec)
Akademia Nauk Stosowanych w Koninie, ul. Popiełuszki 4,
– Pkt Nr 5. (Chorzeń, Nowy Dwór)
Szkoła Podstawowa Nr 9 w Koninie, ul. Fikusowa 8,
– Pkt Nr 6 (Maliniec, Gosławice, Mieczysławów, Łężyn, Pątnów, Janów)
Szkoła Podstawowa Nr 10 w Koninie, ul. Staffa 5,
Jednocześnie informuje, że w punktach nie będą magazynowane tabletki z Jodkiem Potasu. Znajdują się one w wyznaczonym magazynie na terenie miasta i będą dystrybuowane do punktów tylko w czasie wystąpienia realnego zagrożenia.

Źródło: Urząd Miejski w Koninie

Podaję jednocześnie komunikat Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Koninie:

Gminy powiatu konińskiego są przygotowane do ewentualnej dystrybucji tabletek Jodku Potasu. Są to działania prewencyjne, aktualnie nie ma podstaw, żeby rozpoczynać ich wydawanie. Komunikat tej treści podało działające w konińskim starostwie Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego.

– W ramach działań z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności, w ubiegłym tygodniu do komend powiatowych Państwowej Straży Pożarnej trafiły tabletki zawierające jodek potasu, które następnie zostały przekazane do wszystkich gmin powiatu konińskiego. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zdecydowało o rozpoczęciu dystrybucji preparatu na teren samorządów w ramach działań wyprzedzających, na wypadek gdyby w Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej doszło do uszkodzenia reaktora – informuje Kamila Grobelska kierownik Biura Spraw Obronnych w Starostwie Powiatowym w Koninie i dodaje, że obecnie takie zagrożenie nie występuje, a podejmowane działania są standardową procedurą przewidzianą w przepisach prawa i stosowaną na wypadek wystąpienia nagłego zagrożenia radiacyjnego.

Sytuacja w kraju jest na bieżąco monitorowana przez Państwową Agencję Atomistyki. Służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo państwa są w ciągłej gotowości, a odpowiednia ilość jodku potasu jest zabezpieczona dla każdego, kto będzie tego potrzebował. Dane o miejscach dystrybucji tabletek jodku potasu będą udostępniane przez samorządy.

Jeżeli dojdzie do skażenia radiacyjnego, tabletki z jodkiem potasu będą wydawane w wyznaczonych przez samorządy punktach zlokalizowanych na terenie wszystkich gmin. Aby sprawnie zaopatrzyć mieszkańców i uniknąć ewentualnych kolejek, preparat będzie wydawany osobom bez względu na miejsce zamieszkania.

Należy podkreślić, że profilaktyczne przyjmowanie jodku potasu na własną rękę jest odradzane przez lekarzy i specjalistów. Zgodnie ze wskazaniami medycznymi preparat jodku potasu przeznaczony jest dla osób do 60 roku życia.

Źródło: Marta J. Bagrowska Powiatowy rzecznik prasowy

Udostępnij na: