Włącz się w projekt rewitalizacji Starówki

Urząd Miejski w Koninie rozpoczyna realizacje przedsięwzięcia Nasza Starówka dawniej i dziś
➡️Cele przedsięwzięcia:
przybliżenie mieszkańcom Konina historii starej części miasta oraz zapoznanie ich z potencjałem Starówki.
partycypacja społeczna, włączenie mieszkańców w działania rewitalizacyje
wpłynie na świadomość historyczną koninian i na integrację wielopokoleniową, kulturę i edukację.
przyczyni się do identyfikacji i tożsamości lokalnej oraz do budowania lokalnych więzi pomiędzy mieszkańcami.
➡️Przedsięwzięcie poruszać będzie m.in. takie obszary tematyczne:
historia Starówki
zabytki na obszarze rewitalizacji Starówka
wspomnienia mieszkańców związane z życiem Starówki
przedsiębiorczość na Starówce dawniej i teraz
ludzie związani ze Starówką
edukacja i życie kulturalne na Starówce
Starówka w zdjęciach

Źródło: Konin. Tu płynie energia

Udostępnij na: