Wręczenie stypendiów Starosty Konińskiego

Zarząd Powiatu przyznał stypendia Starosty Konińskiego na 2024 r. Ze wsparcia dla uzdolnionej młodzieży skorzysta w tym roku 119 uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Koniński.

Uroczystość wręczenia listów gratulacyjnych potwierdzających decyzję o ich przyznaniu odbędzie się 6 lutego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych im. Fryderyka Chopina w Żychlinie.

Stypendia Starosty Konińskiego przyznane zostały według kryteriów „Powiatowego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół powiatu konińskiego” uchwalonego przez Radę Powiatu 16 lutego 2012 roku. Warunkiem koniecznym uzyskania gratyfikacji finansowej są wyróżniające się wyniki w nauce, czyli osiągnięcie w poprzednim roku szkolnym średniej ocen na poziomie co najmniej 4,75.

W myśl uchwały Rady Powiatu w sprawie zasad przyznawania stypendium dla studentów, o pomoc finansową mogą również ubiegać się absolwenci szkół powiatu studiujący w trybie dziennym. W gronie stypendystów zabraknie jednak studentów, bowiem w tym roku żaden ze studiujących absolwentów naszych szkół nie zawnioskował o wsparcie powiatu.

Na tegoroczną pomoc stypendialną (w wysokości 200 zł miesięcznie dla ucznia) samorząd powiatu przeznaczył łącznie 207 600,00 zł.  Środki te będą wypłacane stypendystom przez cały rok z wyłączeniem okresu wakacyjnego, a w przypadku uczniów klas programowo najwyższych – przez sześć miesięcy.

 Spotkanie ze stypendystami, ich rodzicami i nauczycielami odbędzie się w najbliższy wtorek o godzinie 11.00. w kompleksie sportowo-dydaktycznym ZSEU w Żychlinie. Zapraszamy!

Źródło: Marta J. Bagrowska Powiatowy rzecznik prasowy

Udostępnij na: