Wsparcie dla seniorów, pomoc rodzinom osób chorych, opłaty za żłobek

Pomoc seniorom i rodzinom osób chorych, nowe opłaty za żłobek, przebudowa ul. Jana Pawła II – m.in. takie tematy omówili na konferencji prasowej prezydent Piotr Korytkowski oraz jego zastępcy: Witold Nowak i Paweł Adamów. Sprawy te były przedmiotem obrad sesji Rady Miasta Konina, która odbyła się 25 stycznia.

Miasto po raz kolejny chce realizować program „Korpus Wsparcia Seniorów” skierowany do osób w wieku 65 lat i powyżej, które mają problem z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, dla osób prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkających z bliskimi, którzy nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia. W ramach programu realizowane będą dwa moduły działań. – Jeden polega na niesieniu pomocy w codziennych czynnościach, jak np. w robieniu zakupów, za które senior będzie ponosił koszty oraz dostarczaniu posiłków seniorom. W latach 2020-2022  skorzystało z tej możliwości 58 osób. Moduł drugi to zakup tzw. opasek bezpieczeństwa wraz z systemem obsługi. Opaska bezpieczeństwa jest połączona z całodobowym Centrum monitoringu, co daje poczucie bezpieczeństwa nie tylko seniorowi, ale także jego rodzinie – wyjaśnia prezydent Piotr Korytkowski. W 2022 roku przekazano osobom starszym, niesamodzielnym, z niepełnosprawnościami 57 takich opasek. Są one wyposażone m.in. w funkcje: przycisku bezpieczeństwa – sygnał SOS, detektor upadku, czujnik zdjęcia opaski, lokalizator GPS, funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi, funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls, saturacja). Usługi realizowane w ramach programu są bezpłatne dla mieszkańców miasta. Program finansowany jest w 80% z budżetu państwa oraz w 20% ze środków własnych gminy.

Celem opieki wytchnieniowej, którą po raz drugi będzie realizować Dom Pomocy Społecznej w Koninie, jest wsparcie członków rodziny lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności poprzez czasową pomoc w opiece. Z takiej możliwości można skorzystać maksymalnie dwa tygodnie w roku. W trakcie pobytu w  Domu Pomocy Społecznej w Koninie osoba starsza, przewlekle, somatycznie chora czy niepełnosprawna ma zapewnioną specjalistyczną opiekę całodobową polegającą na: zabezpieczeniu usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających. Dodatkowo osoby korzystające z pomocy mają dostęp do usług pielęgnacyjnych, wyżywienia z uwzględnieniem diet,  terapii zajęciowej, rehabilitacji leczniczej. W tym czasie opiekun osoby niepełnosprawnej (zależnej) ma możliwość zadbania o swoje zdrowie, rodzinę czy odpoczynek.

Opieka wytchnieniowa świadczona z projektu jest całkowicie bezpłatna finansowana w całości z Funduszu Solidarnościowego. W roku 2022 skorzystało z niej 27 rodzin.

Jeśli radni wyrażą zgodę, od 1 marca zmienią się opłaty za pobyt dziecka w żłobku miejskim. Teraz wynoszą one 361 złotych, po zmianie ta kwota ma wzrosnąć do 558 złotych. – Te opłaty, nawet po podwyżkach, nie będą odbiegały od tych w innych miastach. Znajdziemy się gdzieś w średniej: we Wrześni to 650 zł, w Kutnie 850, w Poznaniu 578,ale to jest czas, kiedy gminy ustalają nowe stawki – wyjaśnia zastępca prezydenta Witold Nowak.

Jak dodaje – podniesienie stawki jest podyktowane gwałtownym wzrostem kosztów funkcjonowania takich placówek, kosztów życia. Wyższa opłata pozwoli realizować potrzeby placówki, ale i pracowników. – Ich prośby o podwyżki. Patrzymy też, jak zachowują się w tej sytuacji inne samorządy – dodaje Witold Nowak.

W programie sesji jest też projekt Uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu „Przebudowa ul. Jana Pawła II w Koninie wraz z budową chodnika od obiektu mostowego nad Kanałem Warta-Gopło do skrzyżowania z ul. Laskówiecką”. To zadanie jest dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wartość projektu 20.000.000 zł, w tym dofinansowanie 19.000.000 zł, wkład własny miasto 1.000.000 zł. – Zadanie polega na przebudowie ul. J. Pawła II, od skrzyżowania (ronda św. Wojciecha) z ul. ks. J. Popiełuszki do mostu nad kanałem Warta-Gopło; wykonaniu nowej nawierzchni jezdni, zjazdów, ciągów pieszych i rowerowych; budowie chodnika; wykonaniu nowego oświetlenia ulicznego, nadzorze inwestorskim i nadzorze autorskim – wyjaśnia zastępca prezydenta Paweł Adamów.

 

Źródło: www.konin.pl / (zdj. Marcin Szafrański/Przegląd Koniński)

Udostępnij na: