Współpraca popłaca…

Dwa specjalistyczne szkolenia przejdą niebawem studenci III roku logistyki, specjalność magazynowanie i obsługa rynku. Porozumienie w tej sprawie uczelnia podpisała właśnie z Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej w Koninie S.A.

Jedno szkolenie dotyczy obsługi wózka jezdniowego podnośnikowego z mechanicznym napędem podnoszenia, czyli tzw. wózka widłowego, drugie bezpiecznego użytkowania i wymiany butli z gazem LPG. Szkolenie z obsługi wózka odbędzie się zgodnie z wytycznymi Urzędu Dozoru Technicznego w Ostrowie Wielkopolskim. Obu kursom towarzyszyć będzie także przeszkolenie BHP związane z zasadami bezpiecznego przebywania na terenie zakładu pracy.

Umowa z PKS-em obejmuje też organizację i przeprowadzenie egzaminu teoretycznego i praktycznego. Po ich zdaniu studenci otrzymają odpowiednie uprawnienia UDT. Egzaminy odbędą się na koszt studentów.

Źródło: ANS w Koninie

Udostępnij na: