Z posiedzenia Rady Seniorów Miasta Konina

Na dzisiejszym posiedzeniu Rady Seniorów Miasta Konina gościł Mariusz Seńko- Zastępca Dyrektora WORD w Koninie, który zapoznał radnych ze szczegółami festynu, który odbędzie się w maju na terenie WORD. Podczas festynu zarówno seniorzy jak inni mieszkańcy Konina będą mogli zapoznać się ze zmianami w przepisach ruchu drogowego, przeprowadzić badania profilaktyczne i skorzystać z wielu innych atrakcji, szczegóły wkrótce.
Gościły również Zena Sroczyńska-  Kierownik Wydział Kultury, Sportu i Spraw Społecznych  oraz jej zastępca Elżbieta Woźniak, które zapoznały radnych z pracami na rzecz polityki senioralnej miasta Konina oraz tworzenia nowych placówek dedykowanych seniorom . W dyskusji na temat potrzeb senioralnych uczestniczyła również Małgorzata Rychlińska – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie.
Omówiono projekty złożone przez przedstawicieli Rady Seniorów Miasta Konina do Konińskiego Budżetu Obywatelskiego, a także ustalono dyżury radnych, które odbędą się w dniach 28 kwietnia  i 5 maja o godzinie 9:00 w Centrum Organizacji Pozarządowych w Koninie.
Źródło: fanpage Rady Seniorów Miasta Konina
Udostępnij na: