Zajrzyjmy do MZGOK Sp. z o.o.

Do niedawna wyglądało to jeszcze tak:

Obecnie inwestycja została zakończona i wygląda to następująco:

W MZGOK Sp. z o.o. nieprzerwanie od wielu lat realizowane są z sukcesem inwestycje pozwalające spełnić narzucone przez UE i polskie prawodawstwo wymogi prawne.
Aktualnie w spółce zakończyła się inwestycja dot. budowy kompleksu boksów magazynowych, który spełniają bardzo rygorystyczne wymogi prawne. W szczególności realizację tej inwestycji wymusiło Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów. Wprowadzone przepisy wymuszają dostosowanie przestrzeni magazynowej by działalność była w jak najmniejszym stopniu uciążliwa dla środowiska naturalnego oraz dla otoczenia zakładu i przede wszystkim bezpieczna. Nowa przestrzeń została tak zaprojektowana aby wszystkie magazynowane odpady znajdowały się w zadaszonych boksach z murami spełniającymi wymogi ochrony przeciwpożarowej. Na przestrzeń magazynową składają się cztery boksy oddzielone od siebie tzw. „ogniomurami”. Jeden z boksów jest zamykany i przeznaczony do magazynowania odpadów z papieru i tektury tzw. „niebieski worek”. Pozostałe dedykowane są dla odpadów z tworzyw sztucznych tzw. „żółty worek”. Ze względu na specyficzne wymogi przeciwpożarowe dla magazynowania odpadów palnych ściany zewnętrzne magazynu są ścianami przeciwpożarowymi wysokiej klasy odporności ogniowej. W bezpośredniej odległości od magazynu został zamontowany kolejny hydrant przeciwpożarowy do celów gaszenia oraz obiekt zostanie zabezpieczony specjalnym punktem ze sprzętem gaśniczym. Plac jest monitorowany całodobowo z wykorzystaniem przemysłowego monitoringu wizyjnego. Wzdłuż placu przebiega droga pożarowa. Wszystkie te kwestie spowodowały, że nowa przestrzeń magazynowa  spełnia wszystkie rygorystyczne wymogi prawne. Pojemność całkowita nowej przestrzeni magazynowej wynosi 540 ton tzw. „odpadów palnych”. Wykonawcę robót była firma Izbruk Maciej Rybicki Zakład Ogólnobudowlany z Ciążenia, który zrealizowała przedmiot umowy za kwotę 2 826 807,18 zł brutto, została ona wyłoniona w postępowaniu przetargowym.
Źródło: MZGOK Sp. z o. o.

 

Udostępnij na: