Zajrzyjmy do Urzędu Stanu Cywilnego w Koninie…

Mniej urodzeń, ale też mniej zgonów, w porównaniu do danych z 2021 roku, odnotował w 2022 roku Urząd Stanu Cywilnego (USC) w Koninie. Są to dane dotyczące nie tylko miasta, ale naszego regionu, ponieważ USC rejestruje narodziny i zgony, do których doszło w konińskim szpitalu.

W 2022 urodziło się u nas 1.232 dzieci: 623 dziewczynki i 609 chłopców. Najpopularniejsze imiona dla dziewczynek to: Zuzanna, Lena, Hanna, Zofia, Amelia, Oliwia i Julia, a dla chłopców: Franciszek, Antoni, Jan, Mikołaj, Nikodem, Szymon, Kacper i Ignacy. I tu widać pewną zmianę w porównaniu z 2021 rokiem, kiedy to do najpopularniejszych imion nadawanych dzieciom przez rodziców należały: Zuzanna, Pola, Maja oraz Aleksander, Antoni i Wojciech.

W 2022 roku zawarto w Koninie 134 śluby wyznaniowe, a w USC i poza nim „tak” powiedziało sobie 130 par.  Trzy małżeństwa, spośród tych zawartych przed urzędnikiem, odbyły się poza dworkiem Zofii Urbanowskiej, gdzie mieści się USC. Jedna z par wybrała na miejsce ślubu koniński Bulwar Nadwarciański, a dwie – malownicze okolice jeziora Pątnowskiego. Rok temu 36 par, które przeżyły ze sobą 50 lat, świętowało w USC złote gody i otrzymało „Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”.

Liczba odnotowanych w naszym urzędzie zgonów wyniosła w 2022 roku  1.689, czyli o 133 mniej niż w 2021 roku.

Źródło tekstu i zdjęcia: www.konin.pl

Udostępnij na: