Zajrzyjmy na plac budowy…

Dom Zemełki, najstarsza kamienica w Koninie wchodzi w kolejny etap remontu.
Budowlańcy zdjęli siatkę zabezpieczającą, która zasłaniała elewację, zewnętrzne tynki budynku jeszcze będą malowane. Na frontowej ścianie zachowano tablice pamiątkowe oraz ślady po kulach. Przypominają one o rozstrzelaniu przed nią 22 września 1939 roku dwóch koninian: 47-letniego restauratora Aleksandra Kurowskiego i 70-letniego kupca Mordechaja Słodkiego. Na południowej ścianie nadal eksponowany jest jeden z głazów stanowiących fundament.
Prace trwają również na dziedzińcu wewnętrznym i w środku obiektu.

Fot. Mirosław Jurgielewicz, Tomek Biedziak

Udostępnij na: