Zbigniew Grochal o mówieniu i słuchaniu

Olbrzymim zainteresowaniem wśród przedstawicieli różnych środowisk cieszyło się poniedziałkowe (23 października)  spotkanie z dr. Zbigniewem Grochalem – aktorem Teatru Nowego w Poznaniu, wykładowcą i pedagogiem. Zaprosili na nie do Młodzieżowego Domu Kultury prezydent Konina Piotr Korytkowski i dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w naszym mieście Agnieszka Dybała-Kamińska.

Wykład dr. Zbigniewa Grochala zatytułowany „Kultura słowa”, na pozór zawierał powszechnie znane prawdy o naszym języku, kulturze słowa, mówieniu i słuchaniu, wybudził powszechne uznanie. Zawierał bowiem konkretne przykłady, którymi bez wątpienia udowodnił wagę naszego języka, na co dzień często zaniedbywaną i pomijaną, jego „zachwaszczania” i lekceważenia pięknego słowa w codziennej komunikacji nie tylko z bliskimi, ale także w relacjach np.: urzędnik-klient.

Zbigniew Grochala poparł swoje słowa nie tylko przykładami wystąpień bardzo znanych językoznawców i miłośników języka polskiego, ale także bardzo obszerną literaturą.

Prezydent Konina Piotr Korytkowski, dziękując wykładowcy za spotkanie podkreślił, że słowa zachęty do zrozumiałej „…w języku polskim…” komunikacji stanowią nieodzowny element wszystkich kontaktów, w tym w urzędach przede wszystkim.

Źródło zdjęć i tekstu: www.konin.pl

Udostępnij na: