ZDM informuje o zmianie organizacji ruchu!

Informujemy, że w dniach 1 grudnia (w godzinach popołudniowych po godz.17:00) do 3 grudnia 2022 roku na placu Wolności zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu polegająca na całkowitym wyłączeniu z ruchu kołowego placu Wolności, ul. Krótkiej oraz ul. 3 Maja (odcinek do skrzyżowania z ul. Kościelną). Na wymienionych odcinkach dróg zostanie również wyłączona możliwość parkowania pojazdów.
Prosimy kierowców o stosowanie się do znaków drogowych oraz wprowadzonych zmian w organizacji ruchu. Stała organizacja ruchu zostanie przywrócona w dniu 03.12.2022 r. w godzinach popołudniowych.
Udostępnij na: