Zmiany na placu Wolności!

Plac Wolności przechodził różne metamorfozy, nigdy nie udało się zadowolić wszystkich, niektórzy tęsknią do klombów z zielenią, inni wytykają ich ostre krawędzie, na których dzieci się raniły, jeszcze inni chwalą obecny wygląd placu i powrót do jego historycznej roli i możliwości organizacji imprez jak jarmarki, zgromadzenia patriotyczne, pokazy musztry paradnej, argumentując, że ciężko skakać między klombami!

Miasto Konin ogłosiło przetarg na roboty budowlane związane z wykonaniem Zielonego Podwórka Miejskiego – Rynku w ramach projektu pn. „Zielone korytarze miejskie – klimatyczne przebudzenie w Koninie” realizowanego w ramach Programu „Środowisko, energia i zmiany klimatu” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i budżetu państwa.

Chodzi o nową aranżację placu Wolności w Koninie, jak czytamy w materiałach przetargowych:

(…) Plac Wolności ma charakter rynku miejskiego. Planowane zagospodarowanie zachowuje istniejącą kompozycję opartą na dwóch osiach – północ-południe (dłuższa) i wschód-zachód (krótsza). Układ i dobór elementów zagospodarowania wynikają z zapisów MPZP, opinii konserwatorskiej oraz wytycznych inwestora.

Nowe elementy zagospodarowanie zostały zlokalizowane:

– na południowym boku płyty głównej: pasowe układy zieleni wysokiej z elementami małej architektury (ławki) oraz elementem wodnym (fontanna),

– na północnym boku płyty głównej: pasowe układy zieleni niskiej z elementem małej architektury (siedzisko-dominanta), 2 miejsca postojowe dla niepełnosprawnych,

– na zachodnim boku płyty głównej – miejsca postojowe z nawierzchnią przepuszczalną.

Pozostała część placu jest wolna od obiektów malej architektury.(…)

Ma być więcej zieleni, wyczekiwany element wodny, ale coś za coś zniknie część miejsc parkingowych, pojawią się stojaki na rowery, co ucieszy zapewne sporą rzeszę konińskich cyklistów, którzy zachęcają nas do korzystania z tego prozdrowotnego i zeroemisyjnego środka lokomocji.

Element wodny ma przypominać rzekę i być długi na około 21 metrów, całość ma być podświetlona ledami, w gruncie i w donicach zasadzone zostaną byliny i trawy ozdobne, pojawią się dwa rzędy lip drobnolistnych, zapowiada się ciekawie, pozostaje nam czekać na pomyślny finał przetargu a potem prac!

Zainteresowane podmioty oferty mogą składać złożyć nie później niż do dnia 16.02.2024 r. do godziny 11:00.

Udostępnij na: