Zmiany w komunikacji miejskiej w Koninie. Kiedy zapadanie decyzja?

Rada Miasta Konina pochyli się nad projektem uchwały w sprawie ustalenia opłaty za przewozy osób i bagażu ręcznego lokalnym transportem zbiorowym, świadczonym przez Miejski Zakład Komunikacji w Koninie Sp. z o.o. oraz określenia uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów. Radni zajmą się powyższą uchwałą na najbliższej sesji, przypadającej w środę 27 października br.

Projekt zakłada, z początkiem przyszłego roku, zmiany w zasadach korzystania z komunikacji miejskiej oraz zmiany w zakresie opłat za przewozy.

W zakresie tej pierwszej zmiany zakłada się zniesienie uprawnień do bezpłatnych przejazdów dla uczniów szkół ponadpodstawowych (ulgi dla uczniów uczących się konińskich szkołach podstawowych pozostają, pozostają też inne ulgi, np. dla seniorów, honorowych dawców krwi), a zakresie opłat za przewozy zakłada się zmiany cen biletów (dla przykładu cena biletu normalnego uprawniającego do jazdy jednym kursem autobusu danej linii bez limitu czasowego lub nieograniczoną liczbą autobusów w ciągu 45 minut od chwili skasowania wynosić będzie 3,80 zł, natomiast cena biletu normalnego, imiennego, sieciowego, ważnego na wszystkie linie przez 30 dni kalendarzowych wyniesie 90 zł).

Udostępnij na: