Zmiany w konińskich służbach mundurowych

23 lutego bieżącego roku, w Komendzie Miejskiej Policji w Koninie odbyła się uroczysta zbiórka z okazji pożegnania dotychczasowego I Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji mł. insp. Artura Rychlińskiego, który odchodzi po ponad 31 latach służby na zasłużoną emeryturę oraz przywitania i powołania jego następcy podinsp. Jacka Kudlińskiego dotychczasowego Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Koninie.

Spotkanie rozpoczęło się od przybycia Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu nadinsp. Piotra Mąki, któremu meldunek złożył dowódca uroczystości nadkom. Tomasz Biernat. Następnie odczytano rozkazy personalne Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu w sprawie zwolnienia ze służby dotychczasowego I Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji mł. insp. Artura Rychlińskiego i powołania w jego miejsce podinsp. Jacka Kudlińskiego.

Mł. insp. Artur Rychliński jest jednym z najbardziej doświadczonych oficerów w konińskiej jednostce. Swoją karierę zawodową rozpoczął w 1991 roku. Przez cały okres służby związany z Komendą Miejską Policji w Koninie, w której przez pierwsze 14 lat pełnił służbę w pionie prewencyjnym. Od 18 lat zajmuje stanowiska kierownicze, począwszy od pełnienia funkcji kierownika referatu patrolowo-interwencyjnego, poprzez  Zastępcę Naczelnika Wydziału Prewencji, następnie Naczelnika Wydziału-Sztab Policji, aż do objęcia w połowie 2020 r. stanowiska I Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Koninie. Mł. insp. Artur Rychliński systematycznie podnosząc kwalifikacje zawodowe ukończył szereg szkoleń i kursów specjalistycznych, dzięki którym nabył wiedzę i umiejętności do wykonywania zadań, m.in. instruktora wyszkolenia strzeleckiego policjantów, dowódcy nieetatowej grupy minersko-pirotechnicznej czy dowódcy niezliczonej ilości zabezpieczeń akcji i operacji policyjnych.Za zaangażowanie, inicjatywę i wzorowe wykonywanie zadań i obowiązków służbowych wielokrotnie wyróżniany przez przełożonych, uhonorowany przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji brązową i srebrną odznaką „Zasłużony Policjant” oraz przez konińskie władze samorządowe: Odznaką Honorową „Za zasługi dla Miasta Konina” i Tytułem Honorowym „Zasłużony dla Powiatu Konińskiego”.
Miejsce odchodzącego na emeryturę I Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Koninie zajmie podinsp. Jacek Kudliński – pełniący dotychczas funkcję Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Koninie. Podinsp. Jacek Kudliński jest oficerem Policji z ponad 25 letnim stażem służby, związanym od ponad 21 lat z Wydziałem Ruchu Drogowego konińskiej komendy. Przez 10 lat pełnił służbę na stanowiskach wykonawczych w Wydziale Ruchu Drogowego, a kolejne 11 na stanowiskach kierowniczych. W grudniu 2011 r. objął stanowisko zastępcy naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego, następnie na pól roku został powołany na stanowisko Komendanta Komisariatu Policji w Golinie, a od połowy 2016 roku zajmuje stanowisko Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego. Za dotychczasową służbę wyróżniony  brązową odznaką „Zasłużony Policjant”, Odznaką Honorową „Za zasługi dla Miasta Konina” oraz Tytułem Honorowym „Zasłużony dla Powiatu Konińskiego”.
Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu podziękował za dotychczasową służbę mł. insp. Arturowi Rychlińskiemu. Podkreślił jego ogromne zaangażowanie jakie podejmował w czasie swojej służby na rzecz poprawy bezpieczeństwa na terenie miasta i powiatu.

Komendant Miejski Policji w Koninie mł. insp. Mariusz Jaworski również podziękował odchodzącemu na emeryturę mł. insp. Arturowi Rychlińskiemu za współpracę, za godnie prezentowaną postawę przez cały okres długoletniej służby. Zaznaczył, że mógł na nim polegać w każdej sytuacji oraz, że odejście tak doświadczonego policjanta z szeregów Policji to wielka strata dla konińskiej jednostki.

Przed nowym Komendantem podinsp. Jackiem Kudlińskim kolejne wyzwanie. To doświadczony oficer profesjonalista, fachowiec z merytoryczną wiedzą policyjną. Komendant podkreślił, że nie przypadkowo został powołany na tak odpowiedzialne stanowisko. Życzył sukcesów i wytrwałości.

23 lutego 2023 roku w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie miała miejsce uroczysta zbiórka z okazji zdania obowiązków na stanowisku Zastępcy Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Koninie przez bryg. Sebastiana Fabiszaka, który kończy służbę w Państwowej Straży Pożarnej.

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku bryg. Maciejowi Pilarskiemu, Komendantowi Miejskiemu Państwowej Straży Pożarnej w Koninie przez dowódcę uroczystości mł. bryg. Piotra Szafrańskiego, po czym zgodnie z ceremoniałem pożarniczym wprowadzono Sztandar Komendy Miejskiej PSP w Koninie oraz odegrano hymn państwowy. Następnie mł. kpt. Dawid Kałużny odczytał Decyzję Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP o odwołaniu bryg. Sebastiana Fabiszaka ze stanowiska Zastępcy Komendanta Miejskiego PSP w Koninie.
Przechodzący na zaopatrzenie emerytalne bryg. Sebastian Fabiszak złożył meldunek o zakończeniu służby bryg. Maciejowi Pilarskiemu, Komendantowi Miejskiemu Państwowej Straży Pożarnej w Koninie, który podziękował swojemu zastępcy za wieloletnią współpracę, realizację powierzonych zadań oraz oddaną służbę w szeregach Państwowej Straży Pożarnej.
Bryg. Sebastian Fabiszak w swoim wystąpieniu podziękował za dotychczasową współpracę i wsparcie samorządowcom, instytucjom, strażakom z Ochotniczych Straży Pożarnych oraz wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym z Komendy Miejskiej PSP w Koninie.
Bryg. Sebastian Fabiszak służbę w ochronie przeciwpożarowej rozpoczął w roku 1999 jako kadet Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Po jej ukończeniu w 2001 r. podjął służbę w Komendzie Miejskiej PSP w Koninie na stanowisku dowódcy zastępu. W czasie służby awansował na kolejne stanowiska służbowe: dowódcy sekcji, dowódcy zmiany, naczelnika wydziału, zastępcy dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej i zastępcy komendanta miejskiego PSP.
Łącząc służbę z nauką, podnosił swoje kwalifikacje zawodowe. W 2006 r. ukończył Wyższą Szkołę Umiejętności Społecznych w Poznaniu uzyskując tytuł magistra. W 2017 r. ukończył przeszkolenie zawodowe przygotowujące do zajmowania stanowisk oficerskich w PSP, a w 2021 r. przeszkolenie zawodowe przygotowujące do zajmowania stanowisk związanych z kierowaniem działaniami ratowniczymi w PSP w Szkole Głównej Służby Pożarniczej. Jest absolwentem studiów podyplomowych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.
W 2023 r. ukończył studia na Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu uzyskując tytuł magistra inżyniera.

Podczas swojej służby wielokrotnie był wyróżniany oraz odznaczany, m.in.: Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę, Brązową Odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej, Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa, Tytułem Honorowym Zasłużony dla Powiatu Konińskiego oraz medalem „Gwiazda Krzyża Strażackiego Wielkopolski”.

Funkcjonariusze i pracownicy Korpusu Służby Cywilnej Komendy Miejskiej PSP w Koninie życzą Panu Komendantowi na nowym etapie życia dużo zdrowia, zasłużonego odpoczynku oraz realizacji planów, na które w czasie aktywności zawodowej brakowało czasu.

Źródło tekstu i zdjęć: KMP w Koninie / KM PSP w Koninie

Udostępnij na: