Posiedzenie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

– To były dwie godziny ważnych rozmów! Podczas posiedzenia Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego omówiliśmy przygotowanie służb, inspekcji, straży i jednostek miasta do Akcji Zima – napisał na swoim fanpage prezydent Korytkowski.

Wśród uczestników odprawy byli przedstawiciele:

– Komendy Miejskiej Policji w Koninie
– Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie
– Straży Miejskiej w Koninie
– Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie
– Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
– Straży Ochrony Kolei
– Zarządu Dróg Miejskich w Koninie
– Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

Rozmawiano o:
– pomocy osobom w kryzysie bezdomności i będącym w trudnej sytuacji materialnej. Mamy przygotowane miejsca w schronisku, noclegowni oraz ogrzewalni. Dodatkowo przeprowadzono dystrybucję posiłków regeneracyjnych oraz pakietów z odzieżą zimową (czapka, szalik, rękawice) dla osób bezdomnych. Zaplanowano też wspólne patrole służb z wykorzystaniem drona wyposażonego w kamerę termowizyjną.
– zapewnieniu bezpieczeństwa na drogach i chodnikach w czasie zimy.
– nadzorze nad przestrzeganiem przepisów w zakresie odśnieżania dachów na obiektach wielopowierzchniowych.
– omówiono też sytuację związaną z dwoma prywatnymi zabytkami na terenie miasta, których stan techniczny powoduje utrudnienia w funkcjonowaniu miasta. To kamienica Esse przy ul. Staszica i budynek przy ul. 3 Maja. Stan obu obiektów jest monitorowany przez odpowiednie służby z wykorzystaniem m.in. drona.

Źródło zdjęć i informacji: fanpage Prezydenta Miasta Konina Piotra Korytkowskiego

Udostępnij na: