Zmiany w zakresie przejazdów MZK i odpadów komunalnych. Krok wstecz na trudne czasy.

Czekają nas zmiany w zakresie przewozów komunikacją miejską i odpadów komunalnych.

Na dzisiejszej sesji Rady Miasta Konina, radni przyjęli dwie ważne uchwały, które obowiązywać będą od 1 stycznia przyszłego roku.

W zakresie przejazdów komunikacją miejską zniesione zostają uprawnienia do bezpłatnych przejazdów dla uczniów szkół ponadpodstawowych – uczniowie ci pojadą w przyszłym roku MZK korzystając z 50% zniżki na przejazdy, a nie jak dotychczas 100% ulgi (ulgi dla uczniów uczących się konińskich szkołach podstawowych pozostają, pozostają też inne ulgi, np. dla seniorów, honorowych dawców krwi, Karta Rodzina 3+). W zakresie opłat za przewozy zmienią się ceny biletów (dla przykładu cena biletu normalnego uprawniającego do jazdy jednym kursem autobusu danej linii bez limitu czasowego lub nieograniczoną liczbą autobusów w ciągu 45 minut od chwili skasowania wynosić będzie 3,80 zł, natomiast cena biletu normalnego, imiennego, sieciowego, ważnego na wszystkie linie przez 30 dni kalendarzowych wyniesie 90 zł).
Miasto w zakresie komunikacji robi pewien „krok wstecz” uzasadniając to wzrostem kosztów funkcjonowania transportu miejskiego (m.in. z uwagi na wzrost kosztów paliwa i energii elektrycznej, corocznego wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę i konieczności finansowania inwestycji dostosowujących tabor do wymogów ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych) i wskazując, że ostatnia zmiana wysokości opłaty za przewozy miała miejsce 9 lat temu, w 2012 r.

W zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalono, iż od 2022 stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniesie  20,00 zł miesięcznie od mieszkańca. Zapłacimy więc 1 zl więcej od osoby, gdyż aktualnie stawka ta wynosi 19 zł. Celem takiego działania miasta jest aby system gospodarowania odpadami komunalnymi zorganizowany przez miasto dalej się samofinansował, co przekłada się na konieczność ustalania wysokości ponoszonych przez mieszkańców miasta opłat na poziomie zabezpieczającym pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. W uzasadnieniu uchwały czytamy, iż wzrost stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od mieszkańca wynika m.in. ze wzrostów kosztów paliwa niezbędnego do usługi odbierania odpadów, a także wzrostu od dnia 01.01.2022 roku kosztów zagospodarowania odpadów.

 

Udostępnij na: