Betlejemskie Światło Pokoju w Koninie!

We wtorek wieczorem (12 grudnia) harcerze z konińskiego Hufca ZHP im. Szarych Szeregów przekazali koninianom Betlejemskie Światełko Pokoju. Tradycyjnie przywędrowało ono od czeskich skautów. Uroczystość z harcerskim ceremoniałem i mszą św. za pokój i harcerzy oraz zuchów odbyła się w kościele pw. św. Maksymiliana.

Betlejemskie Światełko Pokoju przekazał komendant Hufca ZHP dh hm. Tomasz Rybarczyk, w towarzystwie zucha Karola. Po mszy św. celebrowanej przez czterech kapłanów, ze sztandarem hufca i harcerską oprawą muzyczną, światełko trafiło do poszczególnych drużyn harcerskich i gromad zuchowych.

– To światło nie ma w sobie żadnej magicznej mocy, ale czyni pokój, jeżeli przekażecie je innym ludziom w pokoju. Razem z hasłem, jakie przyświeca tegorocznej idei Betlejemskiego Światła Pokoju, wzywam was druhny i druhowie, żebyście roznosząc to Światło czynili pokój – powiedział po zakończeniu mszy świętej hm. Tomasz Rybarczyk.

Jak każe tradycja uroczyste spotkanie zakończył harcerski krąg, z życzeniami świątecznymi od komendanta.

Źródło zdjęć i tekstu: www.konin.pl

Udostępnij na: