Bieg po zdrowie psychiczne

W środę (26 października) w gościnnych progach DK Oskard odbyła się bardzo potrzebna i wnosząca wiele nowych elementów w psychologii i psychiatrii konferencja. Zatytułowano ją „Bieg po zdrowie. Dobre praktyki i poszukiwanie skutecznych rozwiązań.

Organizatorem spotkania byli: Miasto Konin i Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich, a honorowy patronat nad konferencją objął prezydent Konina Piotr Korytkowski.

– Choć konferencja została zatytułowana dość przewrotnie, to w rzeczywistości odzwierciedla wagę problemu, z którym we współczesnych trudnych czasach przychodzi się nam mierzyć. Dwa lata pandemii, odizolowania, miały niewątpliwie wpływ na psychikę naszego społeczeństwa – szczególnie dzieci i młodzieży – powiedział prezydent Konina Piotr Korytkowski, otwierając spotkanie skierowane do teoretyków i praktyków, na co dzień zajmujących się zdrowiem psychicznym w naszym regionie.

Na konferencję złożyły się trzy wykłady, których autorami byli uznani nie tylko w Polsce naukowcy oraz praktycy, zajmujący się ta dziedziną. Prof. dr hab. n. med. Agnieszka Słopień z Poznania mówiła o sytuacji psychiatrii dzieci i młodzieży w naszym kraju. Swoje praktyczne doświadczenia przekazał Robert Rejniak, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, certyfikowany trener i instruktor programu wczesnej interwencji FreeD goes net, certyfikowany trener i superwizor DM Polskiego Towarzystwa Dialogu Motywującego. Swój wykład zatytułował „Bariery komunikacyjne, a dialog motywujący, jako skuteczna metoda pracy z młodzieżą, wykazująca zachowania ryzykowne z używaniem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych”. Natomiast prof. dr hab. Mariusz Jędrzejko z Warszawy wygłosił wykład dotyczący kryzysu w pandemii. Sformułował odpowiedź na pytanie jak wspomagać dorosłych, dzieci i nastolatków w walce z depresją, załamaniem, nihilizmem. Mówił też o dobrych praktykach w tym obszarze i poszukiwaniu rozwiązań.

Po każdym z wykładów toczyły się ożywione dyskusje. W przerwach uczestnicy konferencji (było ich ponad 200) mogli zapoznać się z praktycznymi możliwościami muzykoterapii, prowadzonej przez konińską Capeirę „Granie na spontanie”.

Źródło: www.konin.pl

Udostępnij na: