Ciepłownia Geotermalna – sylwestrowe podsumowanie

Zbliża się koniec roku, a więc najlepszy czas na podsumowania. Ale zanim do nich przejdziemy, kilka ważnych wydarzeń w ujęciu chronologicznym:
✅ 27 maj 2021 r. – po długim i skomplikowanym procesie przetargowym wyłoniono i podpisano umowę z wykonawcą inwestycji pn. „Budowa Ciepłowni Geotermalnej w Koninie”, czyli firmą UOS Drilling SA – lider konsorcjum oraz Energy Solutions Sp. z o.o. – partner konsorcjum.
✅ Zbudowano model finansowania przedsięwzięcia, oparty w głównej mierze na dotacji i pożyczce z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ale również wsparciu z budżetu miasta Konina.
✅ Postęp robót śledzili członkowie Rady Nadzorczej, Prezydent Miasta Konina czy też Z-ca Prezesa NFOŚiGW w Warszawie.
✅ Zgodnie z założonym harmonogramem robót po przygotowaniu placu budowy przystąpiono do budowy zbiornika żelbetowego o poj. 2000 m3 , przyłącza ciepłowniczego do magistrali przy Trasie Warszawskiej oraz budowy budynku głównego ciepłowni do poziomu „0”.
Podsumowując, zakres prac przewidziany w harmonogramie został w całości zrealizowany. Przygotowany jest również plac wiertni, której montaż rozpocznie się na początku przyszłego roku, by pod koniec stycznia ruszył odwiert zatłaczający Konin GT-3.

Źródło: MPEC-Konin

Udostępnij na: