Wakacyjne remonty sieci

W dniach 12 – 14 lipca pracownicy Działu Eksploatacji MPEC – Konin wymieniają na ul. Dworcowej odcinek sieci o średnicy DN 200 mm (wraz z armaturą sekcyjną) na średnicę DN 300 mm.
Przeprowadzana modernizacja związana jest z dostosowaniem tego odcinka do nowego układu pracy sieci ciepłowniczej. Wprowadzone rozwiązanie umożliwi wielokierunkowe zasilanie w ciepło części miasta, co zwiększy niezawodność dostawy ciepła. Nowy układ pracy sieci wynika z wcześniejszej likwidacji napowietrznej magistrali ciepłowniczej dostarczającej ciepło do lewobrzeżnego Konina.

Źródło: MPEC-Konin

Udostępnij na: