Czy zgłosiliście już swoich kandydatów?

Do 17 maja mieszkańcy Konina, przedsiębiorcy, członkowie kapituły mogą zgłaszać kandydatów do Konkursu o Statuetkę „Złotego Konia”. Nagrody przyznaje kilkudziesięcioosobowa Kapituła Konkursu powołana przez prezydenta Konina.

W tym roku będzie to już 27. edycja tego wydarzenia. Konkurs stanowi uznanie za wkład, jaki konińscy przedsiębiorcy wnoszą w unowocześnienie i rozwój gospodarki Konina oraz budowanie pozytywnego obrazu miasta i regionu.

Kandydaci do konkursu mogą zgłaszać się sami, mogą być zgłoszeni przez mieszkańców, inne podmioty gospodarcze oraz przez członków kapituły do 17 maja. Wnioski można składać osobiście w Urzędzie Miejskim w Koninie lub elektronicznie – skan wniosku zawierający niezbędne podpisy w formacie jpg lub pdf należy przesłać na adres e-mail: mariusz.piotrowski@konin.um.gov.pl (tel. 63 24 01 101 lub 63 24 01 279).

W tym roku nagrody przyznane zostaną w następujących kategoriach: Kobieta Biznesu, Lider Zielonej Transformacji i Lider Tradycji. Kategoria Kobieta Biznesu skierowana jest do wyróżniających się sukcesami gospodarczymi oraz stabilnym profilem działalności firm prowadzonych na terenie Konina, których właścicielkami lub osobami zarządzającymi są kobiety.

Lider Zielonej Transformacji to kategoria dla firm, dla których bardzo ważne są działania proekologiczne podejmowane w celu poprawy warunków życia mieszkańców poprzez poprawę kondycji środowiska naturalnego.

Lider Tradycji z kolei skierowany jest do przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Konina ponad 10 lat. Ta działalność ma wyróżniać się spośród innych rodzinnym charakterem.

Po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń przeprowadzona zostanie ocena kandydatur pod względem poprawności formalnej oraz zasadności nominacji.  Kandydatury przedłożone zostaną Kapitule Konkursu, która w głosowaniu nominuje w każdej z kategorii po trzy firmy. Spośród nich wybrany zostanie laureat w każdej kategorii.

Uroczyste wręczenie statuetek odbędzie się 13 września podczas Gali Biznesu. Rok temu nagrodę w kategorii Lider Tradycji otrzymali właściciele firmy Usługi szewskie, kaletnicze, Krawieckie Ewa Korzyniewska, Lider Odpowiedzialności Społecznej – Gebhardt Stahl Polska Sp. z o.o., a Lider Zielonej Transformacji – Chartari Sp. z o.o.

 

Udostępnij na: